Sektör Uzmanı (Ref: SUST1022)

REED Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi Ankara
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Sözleşmeli 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2105

Paylaş

İlan Detayları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Proje No: P171471

Proje Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 2022 – 2025 (36 Ay) 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 07.10.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.10.2022

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”, ÇSGB, İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından uygulanacaktır.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde istihdam edilmek üzere bir Sektör Uzmanı alınacaktır. Sektör Uzmanı proje süresince 2022 – 2025 yılları arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir.

REED Özel İstihdam Bürosu LTD. ŞTİ. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından beklenen niteliklere istinaden uygun adayların tespit edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Aşağıda personelde aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (en az Lisans),
 • Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilmek,
 • Göçmenler ve/veya dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen Sosyoekonomik Güçlendirme  projelerinde deneyimli olmak,
 • Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak,
 • Proje geliştirme ve süreç yönetimine hâkim olmak,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • MS Office ve Office 365 uygulamalarına iyi düzeyde hâkim olmak,
 • Ofis ekipmanlarını etkin kullanabilmek (faks, tarayıcı, yazıcı vb.),
 • Tercihen Türk Kızılay veri tabanlarına yönelik deneyimli olmak,
 • İş takibi, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri güçlü olmak,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı çalışmak,
 • İletişim becerileri gelişmiş olmak,
 • Seyahat engeline sahip olmamak

Görev ve Sorumlulukları

 • Toplum temelli yaklaşım, toplumsal dayanıklılık, hedefleme, zarar görebilirlik ve sürdürülebilirlik yaklaşımları ile projenin sosyoekonomik güçlendirme modelinin oluşturulmasını sağlamak,
 • Proje kalite ve performansının artırılmasına yönelik olarak sosyoekonomik güçlendirme modelinin proje aktivitelerine dâhil edilmesi, süreç ve standartlarının belirlenmesini sağlamak,
 • Koruma, sosyal uyum, sağlık ve psikososyal destek sektörleri aktiviteleri ile proje aktiviteleri arasındaki bütüncül koordinasyonu sağlayarak iç ve dış yönlendirme mekanizmalarının kurulmasını sağlamak,
 • Projenin izleme ve değerleme faaliyetlerini bütünsel olarak takip ederek geliştirilecek modeller kapsamında oluşturulacak raporlara katkı sağlamak,
 • Proje kapsamında geliştirilen modeller, iyi uygulama örnekleri, öğrenilmiş dersler, ihtiyaçlar, çözüm önerileri gibi konularda elde edilen çıktıları akademik bilgi ve birikime dönüştürmek,
 • Geliştirilen akademik bilgi ve birikimin stratejik hedef ve öncelikler ile uyumlu olarak proje dâhilinde kullanılması ve kurum içi ve kurum dışında yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Geliştirilen modeller ve sağlanan akademik bilgi ve birikim noktasında savunuculuk gerektiren konularda savunuculuk faaliyetlerini gerçekleştirmek

Firmamız, Türkiye Kızılay Derneği çatısı altında çalışacak uygun personelleri, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel başvuruları, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygunluk gösteren adaylar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri alanından başvurularını tamamlayabilir.

 

Personel seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvurunuzu özgeçmişiniz ile beraber SUST1022 referans kodu ile sinem.teber@reed.com adresine yapabilirsiniz.