İstanbul, Türkiye

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil toplum Derneği

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) 2006 yılında İstanbul’da kuruldu. CİSST, mahpusların hak ve özgürlüklerinin korunması ile Türkiye hapishanelerinin, haklar, koşullar ve uygulamalar bağlamında uluslararası insan hakları standartlarına ve insan onuruna uygun hale gelmesi için çalışır.
Bu firma için ilan yok.