Ankara, Türkiye

Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı,toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300’e yakın sivil toplum örgütünün yanı sıra on binlerce destekçiyle takipçinin,katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir hareket. Hepimiz farklı yaklaşımlara sahibiz,farklı siyasi partileri destekliyoruz ancak çalışmalarımızda daima demokrasinin tarafındayız.Ortak noktamız,özgürlük,eşitlik,istikrar,adalet,refah ve barışın garanti altına alınması için güçlü bir denge ve denetlemenin şart olduğunu düşünmemiz. Denge ve Denetleme Ağı,izleme,politika üretimi,kamuoyu oluşturma ve savunuculuk yöntemlerini kullanarak,Türkiye’nin demokratikleşmesinde vazgeçilmez olan denge denetleme sisteminin güçlendirilmesine katkı sunmak için çabalıyor. Ağımızın bu hedef doğrultusundaki öncelikleri,vatandaşların bilinçli karar vermelerine katkı sağlamak için güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek ile aktif vatandaşlık bilincinin yerleşmesi için çalışmalar yürütmek.
Bu firma için ilan yok.