, Türkiye

Altıparmak Hukuk

Altıparmak Hukuk Bürosu, 1999 yılında İzmir merkezli olarak faaliyete başlamıştır ve Türkiye'nin farklı bölgelerini kapsayacak şekilde avukatlık, hukuki danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir. Avukatlık mesleğinin hiçbir baskı altında kalmadan, serbestçe ve bağımsız olarak icra edilmesi gerekliliğine inanır. Avukatların, coğrafi ve ekonomik koşulları ne olursa olsun, müvekkillerinin medeni, siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel nitelikteki haklarının savunulmasında temel bir rol oynadıklarını kabul eder. Müvekkillerinin önyargı ve ayırımcılık taşımayan bir yargı hizmetinden yararlanma hakkını, mahkemeler ve kamu otoriteleri karşısında, tam bir bağımsızlık ve özgürlük çerçevesi içinde savunur. Adalete erişimi güçlendirmek amacıyla pro bono (toplum yararına hukuk) kapsamında sivil toplum kuruluşlarına ve dezavantajlı durumdaki hak sahiplerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Bu firma için ilan yok.