, Türkiye

Bilim Ağacı Vakfı

Bilim Ağacı Vakfı, insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlama amacıyla 2021 yılında Ankara’da kurulmuştur. Çok sayıda başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine burs verirken, mentorluk programı uygulamaları ile birlikte yüksek vasıflı bireylerin yetişmesine aracılık eder.
Bu firma için ilan yok.