Trabzon, Türkiye

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği , dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak; ihracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak üzere 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince faaliyet göstermekte olan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
Bu firma için ilan yok.