Ankara, Türkiye

YSYD

Yerel ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (YSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.