Mardin, Türkiye

MARDİN ORTAK KADIN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ (MOKİD)

MOKİD “Kadın Danışma Merkezi" 2007’de kuruldu. MOKİD kurulduğundan bu yana, şiddete maruz kalan kadınlara, KDM’ de kesintisiz sosyal danışmanlık, psikolojik ve hukuki destek vermektedir. Kadınların güçlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara 2014 yılından bu yana erkeklere yönelik farkındalık çalışmaları da eklenerek KYŞ ve ÇEZE konularında toplumsal farkındalığın arttırılmasına destek sağlanmaktadır. 2015 yılından bu yana mülteci kadınların güçlenmesi ve sosyal uyum konuları MOKİD'in hizmet sunduğu alanlardan biri olmuştur. Vizyon: Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin sona erdiği, herkes için adalet, eşitlik ve özgürlüğün tesis edildiği bir dünya/toplum yaratmaktır. Misyon: TCE dayalı her türlü şiddetle mücadeleyi, hak temelli perspektif ile yürütmek; bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit fırsatlara ulaşmasını sağlamak amacıyla savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yapmaktır.
Bu firma için ilan yok.