Şanlıurfa, Türkiye

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

** Vatandaşlarda, kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak, ** Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak, ** Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak, ** Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek, ** Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak.
Bu firma için ilan yok.