,

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, çevre ve şehircilik işlerinden sorumlu olan bakanlıktır