, Türkiye

AKUT Vakfı

AKUT Vakfı, ülkemizin arama-kurtarma alanındaki öncü ve lider sivil toplum kuruluşu olan AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin üyeleri tarafından, dernek genel kurulunda tüm üyelerin oy birliği ile kurulma kararı alınmasının ardından, 08.03.2011 tarihinde “5.189” sayılı Vakıf Senedi ile kurulmuştur. AKUT Vakfı’nın kuruluş amacı; yurt içinde ve yurt dışında sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek, toplum bilinçlendirme projeleri üretmek ve/veya üretilen projelere paydaşlık etmek, arama-kurtarma alanı başta olmak üzere toplumda eksikliğini hissettiği her konuda eğitici çalışmalar gerçekleştirip farkındalık yaratmaktır. Yine AKUT Vakfı; kurucuları tarafından, T.C. Anayasası’nda tanımlanmış bütün nitelikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek üzere konumlandırılmıştır.
Bu firma için ilan yok.