İstanbul, Türkiye

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla vakıf ve dernekler tarafından kurulmuştur. 20 yılı aşkın süredir sivil toplumun daha elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler sunabilmek için yüzden fazla Mütevelliler Heyeti üyemizden aldığımız destekle çalışmlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'de güçlü bir sivil toplumuyn varlığı için dört program alanı altında: -STK'lar elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın oluşturulması, -Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi, -Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyalog ve işbirliğinin sağlanması, -Sivil toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve işbirliklerinin kurulması, -Sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması amacıyla faaliyetleriylerimizi yürütüyoruz.