REC Turkey

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), bağımsız uluslararası bir kuruluştur. 1990 yılından bu yana çalışmalar yürüten REC, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir yapıya sahiptir. REC, sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir. 17 ülkedeki ofis ağı ve bu ofislerde çalışan 100’ün üzerinde uluslararası uzman ekibi ile REC, çalıştığı bu ülkelerde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu ofisler bulundukları ülke sınırlarını aşan bir tecrübe ve etkinliğe sahiptir ve giderek genişleye  Avrupa sınırları içinde ortak pek çok çalışma yürütmektedir. REC Türkiye Ülke Ofisi (REC Türkiye), kuruluş belgesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da çalışmalarına başlamıştır. REC Türkiye, hükümetler, sivil toplum kuruluşları  (STK’lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini destekleyerek ve bilgi paylaşımı ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlayarak Türkiye’de çevre sorunlarının çözülmesinde etkin rol oynamaktadır. Farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, REC Türkiye’nin genel amacı, Türkiye’nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır.
Bu firma için ilan yok.