Mardin, Türkiye

HER YERDE SANAT DERNEĞİ

Her Yerde Sanat Derneği yurt içinde ve dışında eğitim kültür ve sanat alanında faaliyet yapmak amacı ile kurulan,kâr amacı gütmeyen ve gönüllülük esasında kültürel,sanatsal ve sosyal projeler yürüten bir dernektir.Sanatın her yerde,her çocuğun erişebileceği biçimde olması felsefesi ile kurulmuş,çocuk ve gençlik projeleri ve uluslararası festivaller yoluyla sanat eğitimlerinden herkesin faydalanmasına olanak sağlamaktadır.Dernek Mardin’de kurulmuş ilk sosyal sirk organizasyonudur.Sosyal Sirk Pedagojisini bir araç olarak kullanmakta,çocuklara kapasitelerini ve yeteneklerini keşfettirmekte ve kendilerine olan güvenlerini arttırmada yardımcı olmaktadır.Yaş,sosyal,ekonomik ve etnik kökene bakmaksızın tüm çocukları dahil ederek kültür-sanat dünyası ile çocuklar bireysel anlamda olumlu özellikler kazanırlar ve arkadaşları ile dayanışma,anlayış ve saygı çerçevesinde ilişki geliştirirler.Faaliyet yerleri oyun ile öğrenme ve sosyalleşme için çocuklara uygun bir alan açan çocuk dostu alanlardır.
Bu firma için ilan yok.