Balıkesir, Türkiye

İMFAD

İnsani Mayın Faaliyet Derneği (IMFAD), Türkiye merkezli, kar amacı gütmeyen, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. IMFAD; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yakın işbirliği içerisinde mayın ve patlamamış mühimmattan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırmayı, söz konusu tehditler hakkında insanları bilinçlendirmeyi, zarar gören insanlara yardım etmeyi amaçlamaktadır.