, Türkiye

Oy ve Ötesi Derneği

Oy ve Ötesi Derneği Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesine yönelik projeler yapmayı amaçlayan bir oganizasyondur. Bunu yaparken toplumun farklı kesimlerinden farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri bir araya getirerek, onların birlikte tek bir amaç uğruna çalışmalarına elverişli ortam sağlayarak toplum bütünlüğüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Bu firma için ilan yok.