Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık

AVİ Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bankaların ve diğer finans kuruluşlarının vermekte olduğu bireysel ya da ticari kredilerin güvencesini oluşturmak amacıyla taşınmaz mallar için tapularda ipotek tesisi iş ve işlemlerini üstlenmek, ayrıca bu kuruluşların gayrimenkul araştırması, takyidat belgesi alınması gibi işlemlerini yürütmek amacıyla 15.10.2008 tarihinde konusunda deneyimli çalışanlar istihdam ederek kurulmuştur. AVİ; günümüz bankacılığının ve finans kuruluşlarının teknolojik gelişmeler çerçevesindeki uygulamalarını benimsemekte, gizlilik koşullarını koruyan otomasyona dayalı güvenli bir teknoloji ve bilişim sistemi kullanmakta ayrıca ikmal edilen işlemleri sigorta kapsamına almaktadır AVİ ortaklığı; gerekli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip objektif, güvenilir, gayrimenkulün hukuki yönünü bilen hukukçular, gayrimenkul mevzuatına hâkim Tapu ve Kadastro teşkilatında yönetici olarak görev yapmış uzman personel ile bankacılık finans sektöründe çalışmış uzman bankacılardan oluşmaktadır.
Bu firma için ilan yok.