, Türkiye

PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği)

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Şubat 2015’te kurulan İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. PODEM olarak vizyonumuz, demokrasinin tüm kurumsal ve hukuksal altyapısı ile var edildiği; demokrat zihniyetin, toplumsal barışın ve adaletin hakim olduğu; bölgesel ve küresel düzeyde barış ve adalet ortamının tesis edilmesinde etkisi artan bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmaktır. PODEM olarak araştırmalar, toplantılar, konferanslar, gerçekleştirip raporlarımızı kamuoyuyla ve ilgili siyasi ve toplumsal aktörlerle paylaşacağız. Kurumsal faaliyetlerimizde, hükümet, iş dünyası, medya ve sivil toplum arasında sinerji üretmeyi hedefleyen, yerel ile küresel sivil toplum kuruluşları arasında köprü oluşturan, kamu kuruluşları ve hükümetlerle özerkliğimizi koruyan işbirlikleri geliştirmeyi önceleyen bir tutum tercih edeceğiz. Siyaset yapımı ve reform süreçlerini olabildiğince etkileme ve destekleme gayreti içinde olmak önceliğimizdir. The Center for Public Policy and Democracy Studies (PODEM) is an Istanbul-based independent think tank founded in February 2015. PODEM seeks to contribute to the efforts towards the creation of a Turkey where democracy is fully institutionalized, and where a democratic mindset, social peace and justice prevail. It further envisions a Turkey that is increasingly influential in the establishment of peace and justice on regional and global levels. To this end, we will conduct research, release publications, and organize meetings and conferences to the interest of the public and policy-makers. We will work towards forging synergy between the government, business world, media, and civil society; serve as a bridge between local and global civil society organisations; develop partnerships with governments and public institutions while upholding our independent, non-partisan stance. It is our utmost priority to support and make notable contributions to reform and policy-making efforts.
Bu firma için ilan yok.