,

International Crisis Group

International Crisis Group, kapsamlı saha araştırmaları ve üst düzey uzman görüşlerine dayalı analizler yaparak, dünya çapında ölümcül ihtilafları önlemek ve sonlandırmak amacıyla kurulan, 60'tan farklı ülkede 110 çalışanı olan, kâr amacı gütmeyen, bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. Crisis Group çalışmaları, saha araştırmalarına dayanmaktadır. Çatışma ve şiddetin olduğu veya beklendiği ülke ve bölgelerde siyasi analistlerden oluşan ekipleri bulunmaktadır. Kuruluş, söz konusu alanlarda birinci elden temin ettiği bilgiyi, tecrübeye dayalı değerlendirmelerle destekleyerek hazırladığı analitik raporları uluslararası alanda etkili karar mekanizmalarına sunarak, isabetli karar vermelerini sağlayacak önerilerde bulunmaktadır.
Bu firma için ilan yok.