, Türkiye

Kültür Kenti Vakfı

Her kent; topluluk halinde var olan insanların bir arada yaşayabilmesi ve ortak bir gelecek kurabilmesi için kendine has bir vizyona, kültüre, sosyolojiye ve psikolojiye sahiptir. “Bir Arada Var Olma” ve “Ortak Yaşam Bilinci”; farklı düşünce ve davranışların ve bu birikimin dönüşümü içinde yaşayan insanların bulunduğu bir ortamdan beslenmektedir. Bu sebeple kentsel bir bellek, ortak bir bellek oluşturmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kültür Kenti Vakfı kar amacı gütmeyen bir kurum olarak, toplum için çok daha yaşanabilir şehirler sağlayan projeler organize etmek ve desteklemek için bu anlayış ışığı altında 2009 yılında kurulmuştur.

Vakıf’ın temel anlayışı; kenti oluşturmak, bireyleri kentsel yaşamın bir parçası haline getirmek ve toplumu bir bütün olarak var kılmak olarak inşa edilmiştir. Vatandaşların yaşadığı çeşitli sorunları dikkate alırsak – sorunlar; vatandaş hakları, sosyal yaşam, ihtiyaçlar, sorunlar veya bir organizma olarak şehrin gelişimi ile ilgili olsun veya olmasın- Kültür Kenti Vakfı farkındalığı arttırmak ve İstanbul şehrinin tarihini ve vatandaşlarını arka planda bırakmadan kenti modernleştirmek için çalışmaktadır.

Bu firma için ilan yok.