, Türkiye

Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ)

Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz Derneği farklı disiplinlerden gelen, ortak duyarlılık alanlarına sahip on kişi tarafından 2013 yılında kurulmuştur. Bir İz Derneği, kurucularının uzun yıllarda biriktirmiş olduğu sivil toplum çalışmalarını koruyucu ruh sağlığı, toplumsal barış ve hak temelli yaklaşımlar başlıklarında birleştirmek ve topluma hizmet üretmek amacıyla yola çıkmıştır. Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak ve 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerinde ruh sağlığına yönelik duyarlılık oluşturmak derneğimizin öncelikli hedeflerinden biridir. Dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken ayrımı gözetmeksizin birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesine, şiddet ve ayrımcılığa karşı duyarlılığının arttırılmasına aracılık etmek ise  bir diğer önemli hedefimizdir. Birey ve İnsan haklarının öncelikli olduğu bir toplumsal yaşamda İZ bırakmak için yollardayız.
Bu firma için ilan yok.