Şoför - Driver

International Rescue Committee Gaziantep
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1781

Paylaş

İlan Detayları

Arka plan/IRC Özeti:

Suriye krizi genellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en kötü insani felaket olarak tanımlanıyor. Bugün, Suriye'de 13,4 milyon insan,yani ülke nüfusunun yarısından fazlası, insani yardıma ihtiyaç duyuyor ve ihtiyaçlar ekonomik gerileme ile giderek daha da şiddetleniyor. Bunların 6,8 milyonu ülkeden kaçan mülteci ve sığınmacılardan oluşuyor. Bu kısa vadeli bir insani olay değildir. Çok sayıda insan için yıkıcı insani sonuçları ve  on yıllarca sürecek olan bir krizdir. İlişkilerin, toplulukların, geçim kaynaklarının, evlerin ve altyapının tahrip edilmesinin onarılması yıllar alacaktır.

IRC, Suriye Ülke Programı'nda 1000'den fazla personel tarafından desteklenen, Suriye krizine sağlam bir insani destek ve hızla genişleyen bir portföy sunuyor. IRC, Suriye ve komşu ülkeler olan Türkiye, Irak, Lübnan ve Ürdün'de sağlık, çocuk koruma, erken çocukluk gelişimi, eğitim, kadınların korunması ve güçlendirilmesi, gıda dışı maddeler ve gıda dağıtımı, nakit yardımı, su ve sanitasyon, koruma ve hukukun üstünlüğü ve geçim kaynağı programlaması alanlarında programlar yürütmektedir. Bu zorlu ortamlardaki çalışmalarımız, erişim, güvenlik, finansman ve koordinasyon sorunları da dahil olmak üzere çağdaş insani eylemlerin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan bazılarına yol açmaktadır.

İşe Genel Bakış / Özet / Sorumluluklar:

Genel sorumluluklar:

 • Personellerin güvenli bir şekilde ulaşımı.
 • IRC malzemelerinin güvenli nakliyesi.
 • IRC / kiralık araçların ve aksesuarlarının bakımı ve onarımı.

Gerekli Deneyim/Yeterlilik/Beceriler:

 • Profesyonel bir sürücü olarak en az iki yıllık tecrübe.
 • Uluslararası kurum/kuruluşlarda deneyim sahibi olmak avantaj sayılacaktır.

Gösterilen Beceri ve Yetkinlikler:

 • IRC'nin misyonuna, vizyonuna, değerlerine ve IRC’nin kurallarına bağlı olarak çalışmak.
 • Yol güvenliğiyle ilgili geçmiş dönemde para cezası veya mahkumiyetinin olmaması.
 • Yol kuralları ve düzenlemeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
 • Rutin araç bakımı ve küçük onarımlarda bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • İletişim ekipmanları ve yol haritaları hakkında iyi bilgiye sahip olmak.
 • Takım ruhu ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.
 • Direktife gerek duymadan belirli seviyedeki görevleri yerine getirebilmek.
 • Sürücüler hem kendilerine hem de IRC'ye iyi temsil eden bir tutum ve davranış sergilemelidir.

Dil/Seyahat:

 • Türkçe dili şart, İngilizce dili ise tercih sebebidir.
 • Talep üzerine Hatay, Kilis veya Ankara gibi illere seyahat etmek. 

 

Temel Çalışma İlişkileri:

Rapor edilecek birim:  İdari Yönetim
Yöneteceği birim: Yok

Dolaylı Raporlama (Varsa): Yok
İlgili dahili birim: NA

İlgili harici birim:  NA

Son başvuru tarihi 11 Şubat 2023'tür.

Profesyonel Standartlar: IRC personeli, IRC Way - Profesyonel Davranış için Küresel Standartlar'da belirtilen değerlere ve ilkelere bağlı kalmalıdır. Bunlar Dürüstlük, Hizmet, Hesap Verebilirlik ve Eşitliktir. Bu değerlere uygun olarak, IRC, Yararlanıcıların Sömürü ve İstismara Karşı Korunması, Çocuk Koruma, İşyeri Karşıtı Taciz, İşyerinde Saygı, Mali Bütünlüğü ve Misilleme Karşıtı politikalar yürütmektedir.

Ulusal Adaylılığa Yönelim: Ulusal adayların bu pozisyona başvurmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu pozisyonun bulunduğu Ülkenin vatandaşıysanız ve şu anda kendi ülkenizin dışında bulunuyorsanız ve iki yıldan fazla uluslararası sektörde iş tecrübesine sahipseniz, Orta Doğu Bölgesi’nde cazip ücretli bir iş sunulmuştur. Pakete rekabetçi tazminat, iş merkezine dönüş uçuşu, nakliye ödeneği, geçici konut ve yer değiştirme ödeneği dahildir. Bazı kısıtlamalar geçerli olabilir. IRC, programlarımızda nitelikli ulusal personeli çekmek, motive etmek ve elde tutmak için çaba göstermektedir.

Kişilere Hesap Verebilirlik: IRC personeli, Kişi Yanıt Verme Mekanizmalarının sürdürülebilirliğine ve gelişimine katkıda bulunma, bakış açılarını sistematik olarak dinleyerek ve geri bildirimlerini programatik kararlar almak ve onlara program tasarımı ve sunumu üzerinde daha fazla etki sağlamak için geri bildirimlerini kullanarak müşterilerimizin ve etkilenen toplulukların ihtiyaçlarına öncelik verme kültürünü koruma taahhüdüne bağlı kalmalıdır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: IRC, liderlik pozisyonlarındaki cinsiyet farkını daraltmaya kararlıdır. Kadınların işgücümüze katılmaları için ebeveyn izni, cinsiyete duyarlı güvenlik protokolleri ve diğer destekleyici faydalar ve ödenekler dahil olmak üzere elverişli bir ortam sağlayan avantajlar sunuyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: IRC MENA'da, çeşitliliği teşvik eden ve değer veren kapsayıcı bir işyeri yaratma konusunda tutkuluyuz. Yaş, cinsiyet kimliği, ırk, cinsel yönelim, fiziksel veya zihinsel yetenek, etnik köken, milliyet ve bakış açısı bakımından çeşitlilik gösteren kuruluşların daha iyi kuruluşlar olduğu doğrulanmıştır. Daha da önemlisi, herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceği güvenli bir çalışma alanı ortamı yaratmak, yapılacak en doğru şeydir. Bu yüzden, tüm benliğinizi işe getirin.

IRC, tüm insanlara adil, onurlu ve saygılı davranıldığı çeşitli, kapsayıcı, saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya kararlıdır. IRC, Dürüstlük, Hizmet, Hesap Verebilirlik ve Eşitlik gibi temel değerlerimize uygun olarak, tüm bireylerin birbirlerine profesyonelce davrandıkları, önyargı ve tacizden arındırılmış karşılıklı saygı üzerine kurulu bir çalışma ortamını sürdürmeye çalışmaktadır. IRC, herhangi bir çalışma ortamında kişilerin ayrımcılığını, tacizini, misillemesini veya zorbalığına maruz kalmasını açıkça yasaklar ve tolerans göstermez. Nerede olurlarsa olsunlar tüm IRC personeli, ayrımcılık, taciz, zorbalık ve misillemeden arındırılmış bir ortam yaratmaktan sorumludur.

 

Background/IRC Summary:  

The Syria crisis is often described as the worst humanitarian catastrophe since the end of the Cold War. Today, 13.4 million people in Syria - more than half of the country's population - are in need of humanitarian assistance with needs increasingly being exacerbated by economic decline. Of these, 6.8 million are refugees and asylum-seekers who have fled the country. This is no short-term humanitarian episode. The devastating human consequences to huge numbers of people will endure for decades. The destruction of relationships, communities, livelihoods, homes and infrastructure will take years to repair.

IRC is offering a robust humanitarian response to the Syria crisis a rapidly expanding portfolio, supported by more than 1000+ staff in Syria Country Program. IRC is undertaking programs in Syria and the neighboring countries of Turkey, Iraq, Lebanon and Jordan in the fields of health, child protection, early childhood development, education, women’s protection and empowerment, non-food items and food distribution, cash assistance, water and sanitation, protection and rule of law, and livelihood programming. Our work in these challenging settings gives rise to some of the most pressing issues facing contemporary humanitarian action, including questions of access, security, funding and coordination.

Job Overview/Summary/Responsibilities:

Specific responsibilities include,

 • The safe transportation of IRC personnel conducting business related trips.
 • The safe transportation of IRC materials.
 • The care and maintenance of IRC/ rental vehicles and their accessories.

 

Required Experience/qualification/Skills:

 • Minimum two years work as a professional driver
 • Previous experience with international organizations will be an advantage.

Demonstrated Skills and Competencies:

 • A commitment to IRC’s mission, vision, values and IRC Way – Professional Code of Conduct
 • No road safety-related fines or convictions.
 • Thorough knowledge of road rules and regulations
 • Skills in routine vehicle maintenance and minor repair
 • Good knowledge of communications equipment and roads maps.
 • Team spirit and problem-solving abilities
 • Able to carry out limited, un-supervised tasks
 • Drivers must display an attitude and behavior that reflects well on both themselves and the IRC

Language/Travel:

 • Turkish is required, English is desirable
 • Traveling to Hatay, Kilis or Ankara upon request.

Key Working Relationships:

Position Reports to:  Admin
Position directly supervises: NA

Indirect Reporting (If applicable): NA
Key Internal Contacts: NA

Key External Contacts:  NA

Professional Standards: IRC staff must adhere to the values and principles outlined in IRC Way – Global Standards for Professional Conduct. These are Integrity, Service, Accountability and Equality. In accordance with these values, IRC operates and carries out policies on Beneficiary Protection from Exploitation and Abuse, Child Safeguarding, Anti-Workplace Harassment, Respect at Work Fiscal Integrity, and Anti-Retaliation.

Returning National Candidates: We strongly encourage national or returning national candidates to apply for this position. If you are a citizen of the Country in which this position is based and are currently located outside of your home country and possess over two years of international work experience, the Middle East Region has introduced an attractive remuneration package. The package includes competitive compensation, return flight to post, shipping allowance, temporary housing and a relocation allowance. Certain restrictions may apply. IRC strives to attract, motivate and retain qualified national staff in our programs.

Accountability to Clients: IRC staff must adhere to the commitment of contributing to the sustainability and development of its (CR) Client Responsiveness Mechanisms, preserving the culture of prioritizing the needs of our clients and affected communities by systematically listening to their perspectives and using their feedback to make programmatic decisions and give them greater influence over program design and delivery.

Gender Equality: IRC is committed to narrowing the gender gap in leadership positions. We offer benefits that provide an enabling environment for women to participate in our workforce including parental leave, gender-sensitive security protocols and other supportive benefits and allowances.

Diversity and Inclusion: at IRC MENA, we are passionate about creating an inclusive workplace that promotes and values diversity. Organizations that are diverse in age, gender identity, race, sexual orientation, physical or mental ability, ethnicity, nationality, and perspective are validated to be better organizations. More importantly, creating a safe workspace environment where everyone, from any background, can do their best is the right thing to do. So, bring your whole self to work.

IRC is committed to creating a diverse, inclusive, respectful and safe work environment where all persons are treated fairly, with dignity and respect. In keeping with our core values of Integrity, Service, Accountability and Equality, IRC strives to maintain a work environment built on mutual respect in which all individuals treat each other professionally, and free of bias, prejudice, and harassment. IRC expressly prohibits and will not tolerate discrimination, harassment, retaliation, or bullying of IRC Persons in any work setting. All IRC staff, wherever they are located, are accountable for creating an environment free of discrimination, harassment, bullying, and retaliation.