Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Sorumlu Avukat-Gaziantep (Ref: Sorumlu Avukat-Gaziantep)

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Gaziantep
Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2194

Paylaş

İlan Detayları

Görev Yeri: Gaziantep, Türkiye

Görev tanımı: Sorumlu Avukat

Proje adı: Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi

Görev süresi: 8 ay

Başvuruların 1 Nisan 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yalnızca kısa listeye alınan adaylar ile iletişime geçilecektir.

1. Arka Plan

Hâlihazırda ülkemizde, 3.5 milyonu aşkın Suriye’den gelen geçici koruma altındaki kişi ve 350.000’i aşkın farklı ülkelerden gelen uluslararası koruma başvuru sahibi ve statü sahibi kişi hayatını idame ettirmektedir. Kendilerine tanınan farklı hukuki statülerle Türkiye’de uluslararası koruma arayan yüksek sayıdaki söz konusu grup, gündelik hayatta farklı hukuki sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu kişiler geri gönderme gibi kişinin yaşam hakkını doğrudan etkileyebilecek nitelikte kararlardan; boşanma, aile içi şiddet, iş kazaları vb. hukuki uyuşmazlıklara taraf olabilmektedir. Çoğu maddi imkânsızlık içerisindeki bu kişilerin, adalete erişimlerinde destek almaları önem teşkil etmektedir.

“Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” herhangi bir hukuki uyuşmazlığa taraf olan uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin nitelikli hukuki yardıma erişimlerinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Proje kapsamında 3 temel bileşende faaliyetler sürdürülecek olup, II. bileşen altında:

“Türkiye Barolar Birliği, Gaziantep Barosu ve UNHCR’in işbirliğinde Gaziantep ilinde bir model hukuk kliniği kurularak sistemdeki açığın kapatılması için ilk adım atılacaktır. Kurulacak hukuk kliğini ile uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin mesleki etik denetimi altında gerçekleştirilecek doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimleri sağlanacaktır. Kurulacak klinik vasıtasıyla farkındalık arttırma faaliyetleri, içtihat oluşturabilecek davalarda hukuki temsil hizmetleri, savunuculuk faaliyetleri ve meslek içi ve staj eğitimi faaliyetleri de gerçekleştirilebilecektir.

Bu faaliyet sonunda Gaziantep ilinde hedef kitlenin adli yardıma başvuru sayısının ve adli yardımdan faydalanma oranının artması, daha nitelikli hukuki temsile erişmesi, sistemin işlemesinde büyük bir sorun oluşturan iletişim (tercüme) sorunlarının çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.”

2. Amaç

Bu pozisyonun amacı; proje sonuçlarına ulaşılabilmesi adına, Gaziantep’te kurulacak hukuk kliniğinde yürütülecek faaliyetleri koordine etmek; uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimlerini sağlamaktır.

 

3. Sorumlu Avukatın Sorumlulukları

Sorumlu avukat aşağıda sıralanan işlerden sorumlu olacaktır:

 • Proje faaliyetlerine ilişkin bilgi toplamak, kaydetmek, saklamak ve raporlama yapmak
 • Durum ve ilerleme raporları hazırlamak
 • İlgili belge ve bilgilerin TBB’ye zamanında ve eksiksiz iletilmesini sağlamak
 • Kliniğin kuruluş aşamasında proje ekibine destek olmak
 • Klinik personeli arasındaki eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak
 • Kliniğin etkin işleyişini sağlamak
 • Hukuki yönlendirme hizmetlerini yürütmek ve devamındaki sürecin takibini yapmak
 • Yapılan hukuki yönlendirmelerin, sağlanan desteğin doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak amacıyla avukatlara ve klinik personeline nezaret etmek ve denetim yapmak
 • Klinik aracılığıyla yapılacak hukuki yardım, farkındalık arttırma ve savunuculuk faaliyetleri için gerekli materyalleri hazırlanmasına destek olmak
 • Projenin uygulanmasına ilişkin TBB ve UNHCR ile iletişim ve işbirliği içinde olmak
 • Klinik içerisinde kullanılacak materyal hazırlamak ve iç eğitimleri yürütmek
 • Gerekli diğer görevleri ifa etmek

 

4. Görev Süresi

Görev süresi 8 ay olup, Mayıs 2019’da başlayıp Aralık 2019’da bitmesi öngörülmektedir.

 

5. Kurumsal Çerçeve

Sorumlu avukatın fiziksel çalışma alanı, Proje kapsamında kurulacak olan Gaziantep Hukuk Kliniği olacaktır. Sorumlu avukat, TBB’ye rapor verecek ve diğer klinik ve proje personeli ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde çalışacaktır. Göreve alınacak kişi TBB ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayacak olup, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi bünyesinde görev alacaktır.

 

6. Aranan Nitelikler

 • Mülteci hukuku alanında deneyim sahibi olduğunu kanıtlamak
 • Mülteci hukuku alanında eğitim almış olmak
 • Bilgisayar becerileri

Notlar:

 • Stajlar iş deneyimi sayılmamaktadır.  
 • Zorunlu askerlik hizmeti iş deneyimi sayılmamaktadır.
 • Lisans eğitimi öncesinde edinilmiş deneyimler iş deneyimi sayılmamaktadır.

 

7. Başvuruya Ek Olarak Sunulması Gereken Belgeler

 • İlgili pozisyon için neden uygun olunduğunu açıklayan bir sayfalık niyet mektubu
 • İlgili iş deneyimleri ve en az 2 referans içeren özgeçmiş 

 

8. Değerlendirme

İş tanımında yer alan asgari gereklilikleri karşılayan adaylar kısa listeye alınacaktır. Kısa listeye alınan adaylar mülakata davet edilecektir.

 

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.
Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Benzer İlanlar