Sosyal Çalışmacı (Ref: SOSYAL ÇALIŞMACI-2020)

HER YERDE SANAT DERNEĞİ Mardin
Sosyal Çalışmacı
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1897

Paylaş

İlan Detayları

1. PROJE HAKKINDA;

Proje Başlığı: Mardin'de mülteciler ve ev sahibi topluluk için sosyal uyum ve danışmanlık, koruma ve sosyal hizmetlere erişimin geliştirilmesi projesi.

Projenin özeti: Mevcut sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, ilgili danışmanlık ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak ve hedef alanlarda koruma izlemesini iyileştirmektir. Proje, Türkiye'nin Güneydoğusundaki Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik olmakla birlikte, ev sahibi toplumun üyelerine de açık olacak. Koruma ile ilgili sonuçlara ek olarak, proje mülteci ve yerel ev sahibi topluluk arasındaki sosyal uyumun geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Proje faaliyetleri ile, Vaka Yönetimi (CM), Bireysel Koruma Yardımı (IPA) ve bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla, en savunmasız insanlar haklarını gerçekleştirmek ve mevcut hizmetlere (sosyal planlar, eğitim ve sağlık) erişim kazanmak için bilgi edineceklerdir. Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek (MHPSS) faaliyetleri ve yasal rehberlik, mültecilerin Türkiye'deki yaşamını, refah, bilgi ve güvenlerini daha da geliştirecektir.

 

 

2. İLAN DETAYLARI;

Pozisyon/Tittle

SOSYAL ÇALIŞMACI

Proje Süresi

Başlangıç: İŞE GİRİŞ TARİHİ

Bitiş: 31 MAYIS 2022

Çalışma Yeri

HER YERDE SANAT DERNEĞİ çalışma alanlarının tümü, Mardin ve görevlendirilme halinde yakın iller.

Sözleşme Türü

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

İşe Alım Sayısı

BİR (1) KİŞİ

Haftalık Çalışma Süresi

40 SAAT (En fazla 45 saat)

Kendisine Doğrudan Bağlı Alt Ünvanlar

SAHA ÇALIŞANLARI ve işleri

 

Pozisyonun Genel Sorumlulukları; 

 • Sosyal uyum konusunda mesleki çalışmalar yürütmek.
 • Projenin bütün vaka yönetim sürecinden sorumlu olmak ve yönetmek.
 • Vaka yönetim süreci, kriterleri ve standartları oluşturmak için çalışmalar yürütmek.
 • Vaka yönetimi takvimini oluşturulmak.
 • Vakalarla ilgili kayıt alınan kişilerle gerektiğinde ilgili kurum/kuruluşlara gitmek veya Saha Çalışanı personelini yönlendirmek, ilgili hizmetin takibini yapmak.
 • Bireysel koruma vakalarını belirlemek ve vaka kapanana kadar dosyaların takibini yapmak. Vakaların veri girişlerini yapmak, raporlar hazırlamak.
 • Sahadan gelecek yönlendirmeler ile ilgili birey ile görüşme yapmak, gerekli kurum/kuruluş ile iletişime geçmek, iş birlikleri sağlamak, yönlendirme yapmak, durumu yöneticiye raporlamak ve takibini yapmak.
 • Hedef kitleye yönelik sosyal hizmet sunan yerlerin haritasını oluşturulması için çalışmalar yürütmek, sürekli güncel tutmak, takibini yapmak ve ilgili yerler ile iletişimde olmak.
 • İzleme araçları ile yapılacak değerlendirme çalışmalarında yer almak.
 • Tüm yazılı belgeler ve görüşmelerde gizlilik ilkelerini uygulamak.
 • Sunulan tüm hizmetlerin kaydını ve raporunu tutmak.
 • Belirli aralıklar ile talep edilecek (aylık-haftalık-yıllık) yürütmekte olduğu çalışmaları raporlamak.
 • Çocuk Güvenliği ve Çocuk Koruma ilkelerine duyarlı olunmasına ve mesleki çalışmalarına yönelik proje kapsamında görev alan çalışanlar için bilgilendirici oturumlar düzenlemek, sunmak.
 • Ailelere yönelik bilgilendirme oturumları düzenlemek.
 • Aile ve çocuklar ile yürütülecek çalışmalarda, çocuklarla hak temelli veya diğer ilgili konular da yapılacak etkinliklerde gerekli materyallerin hazırlanması için eğitmenlere ve diğer ilgili kişilere destek vermek çalışmalara dahil olmak, yapılan oturumlar ile ilgili rapor hazırlama ve ihtiyaçları belirlemek.
 • Projenin genel hedef ve ilkeleri doğrultusunda projenin bütün çalışanları ile iletişimde olmak, koordineli çalışmak.
 • Saha çalışanlarının çalışmalarını takip etmek, yönlendirmek çalışmaları uyumlu yönetmek.
 • Saha çalışanlarının yürüteceği çalışmalara destek olmak.
 • Saha Çalışanları ve Çocuk Dostu Alan Sorumluları ve Eğitmenleri ile koordineli çalışmak.
 • Saha Çalışanları ile Çocuk Dostu Alan (CFS) Sorumluları ve Eğitmenler arasında koordinasyonu sağlamak ve saha planlamasını CFS programını baz alarak çalışma planı hazırlamak.
 • Program, etkinlik doğrultusunda saha, ev ziyaret planlamasını ve takibini yapmak, saha araştırmalarında yer almak.
 • Gerekli görülecek durumlarda aktivitelere, etkinliklere dahil olmak, ilgili çalışmalar yürütmek.
 • Proje kapsamında sunulacak hizmetlerin detaylandırılmasını saha ve program ekibi ile yapmak, sınırlamaları açıklamak ve birincil ihtiyaçların belirlendiği ilgili saha ekibi ile bilgilendirici oturumlar yapmak ve yol haritasını oluşturmak.
 • Günlük, haftalık, aylık çalışma planı hazırlamak.
 • Haftalık toplantılara katılmak. Aylık çalışma çizelgeleri sunmak.
 • Proje uygulama süresi içerisinde değişebilecek ihtiyaçlar ile görev ve sorumlulukların yenilenmesini/güncellenmesini kabul etmek.
 • Yönetici tarafından verilecek diğer ilgili görevleri yerine getirmek.
 • Her Yerde Sanat Derneği politika ve prosedürlerini rehber alarak çalışmalarını yürütmek.
 • Proje ve dernek çalışmalarında insani ilkeler ve temel değerlere uygun çalışmalar yürütmek.
 • Kişisel bilgi gizliliğini korumak.

**Her pozisyonun çalışma süresinin uzatılması fonlama onayına tabidir. 

*** Kurum olarak; temasa geçtiğimiz çocuklara dair meydana gelebilecek riskleri minimize/yok etmeye yönelik önleyici bir tutumumuz söz konusudur. Buna istinaden bir Çocuk güvenliği politikamız ve çocuk güvenliği risklerini önleme ya da müdahale etmeye yönelik prosedürlerimiz mevcuttur. Bu politikalar ve prosedürlere uyulması önem arz etmekte ve gerekmektedir.

Her Yerde Sanat Derneği faaliyetlerinde yer alacak bütün çalışanların, gönüllülerin, danışmanların... bu prosedürler hakkında bilgi sahibi olması gerekmekte ve sürekli güncel halini çalışma süresi içerisinde takip etmesi beklenmektedir.

Gerekli Nitelikler ;

    Deneyim

 • Tercihen sosyal hizmet mesleki çalışmaları ve koruma alanında 4 yıllık deneyim.
 • Mülteci ve Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılar ve dezavantajlı gruplar ile çalışmalar yürütmüş olan kurum veya kuruluşlarda çalışma deneyimine sahip olmak ve konu hakkında güncel bilgilere sahip olmak

    Eğitim

 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümünden mezun.
 • Tercihen yüksek lisans derecesine sahip.

    Dil

 • Tercihen ileri seviye Arapça, Kürtçe ve İngilizce (konuşma-okuma-yazma) dil bilgisi

 

3. BAŞVURU HAKKINDA;

*Başvuru yapacak adayın CV ve iki sayfayı geçmeyecek ön yazı ve var ise Arapça, Kürtçe ve İngilizce dil bilgisi seviyesini gösterecek geçerli belge ile başvurunuzu yapınız.

*Başvuru yaptığınız CV ve ön yazınızda profesyonel çalıştığınız farklı iş yerlerinden üç yönetici referansı bilgisi içermesi gerekmektedir.

*Başvurunuzda konu kısmına SOSYAL ÇALIŞMACI-2020 yazmanız gerekmektedir.

*Elektronik postaya CV ve ön yazınızı göndermeniz ile size yönlendirilecek HYSD iş başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

 

*Sadece belirtilen şekilde ve belirtilen e-posta üzerinden gelen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

*İş başvuru formunu dolduran bütün adaylara başvuru ile ilgili olumlu-olumsuz geri dönüş yapılmaktadır.

*Her Yerde Sanat Derneği başvuruları başvuru bitiş tarihinden önce inceleme, ilgili adayalar ile görüşme ve ilanı yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

HER YERDE SANAT DERNEĞİ

Her Yerde Sanat Derneği yurt içinde ve dışında eğitim kültür ve sanat alanında faaliyet yapmak amacı ile kurulan,kâr amacı gütmeyen ve gönüllülük esasında kültürel,sanatsal ve sosyal projeler yürüten bir dernektir.Sanatın her yerde,her çocuğun erişebileceği biçimde olması felsefesi ile kurulmuş,çocuk ve gençlik projeleri ve uluslararası festivaller yoluyla sanat eğitimlerinden herkesin faydalanmasına olanak sağlamaktadır.Dernek Mardin’de kurulmuş ilk sosyal sirk organizasyonudur.Sosyal Sirk Pedagojisini bir araç olarak kullanmakta,çocuklara kapasitelerini ve yeteneklerini keşfettirmekte ve kendilerine olan güvenlerini arttırmada yardımcı olmaktadır.Yaş,sosyal,ekonomik ve etnik kökene bakmaksızın tüm çocukları dahil ederek kültür-sanat dünyası ile çocuklar bireysel anlamda olumlu özellikler kazanırlar ve arkadaşları ile dayanışma,anlayış ve saygı çerçevesinde ilişki geliştirirler.Faaliyet yerleri oyun ile öğrenme ve sosyalleşme için çocuklara uygun bir alan açan çocuk dostu alanlardır.

Benzer İlanlar