Sosyal Etki Uzmanı (Ref: SEUST1022)

REED Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi Bursa,İstanbul,İzmir,Kocaeli,Şanlıurfa,Konya,Adana,Gaziantep
Yüksek Lisans,Üniversite
Sözleşmeli 1-3
Arapça (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),Arapça (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),Arapça (C2, Level 6, Advanced),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 7455

Paylaş

İlan Detayları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Proje No: P171471

Proje Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 2022 – 2025 (36 Ay) 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 07.10.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.10.2022

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”, ÇSGB, İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından uygulanacaktır.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde istihdam edilmek üzere bir Sosyal Etki Uzmanı alınacaktır. Sosyal Etki Uzmanı proje süresince 2022 – 2025 yılları arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir.

REED Özel İstihdam Bürosu LTD. ŞTİ. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından beklenen niteliklere istinaden uygun adayların tespit edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Aşağıda personelde aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (en az Lisans),
 • Tercihen iyi düzeyde Arapça bilmek,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilmek,
 • Tercihen dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen Sosyoekonomik Güçlendirme projelerinde deneyimli olmak,
 • Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak,
 • Veri görselleştirme ve haritalama programlarını kullanmış olmak,
 • Nitel ve nicel veri analizli yapabilmek ve sonuçları raporlayabilmek; farklı raporlama şablonları yaratabilmek,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • MS Office ve Office 365 uygulamalarına ileri düzeyde hâkim olmak,
 • Ofis ekipmanlarını etkin kullanabilmek (faks, tarayıcı, yazıcı vb.),
 • Tercihen göçmenler ve diğer kırılgan gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen Türk Kızılay veri tabanlarına yönelik deneyimli olmak,
 • İş takibi, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri güçlü olmak,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı çalışmak,
 • İletişim becerileri gelişmiş olmak,
 • Seyahat engeline sahip olmamak

Görev ve Sorumlulukları

 • Proje kapsamında ulaşılan kişilerin takibini sağlayarak, programların/projelerin verimliliğinin ve sürdürülebilir katkılarının ölçülmesine katkı sunmak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yöntem ve eylemlerin; planlanması ve sorumluluğunda olan tüm proje faaliyetlerinin onaylı hedefler ve öncelikler doğrultusunda gerçekleştirilmesini takip ve teminin sağlamak,
 • Proje hedef ve öncelikleri doğrultusunda faaliyetlerin performansını düzenli takip etmek, gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri gerçekleştirilmek,
 • İzleme ve değerlendirme amaçlı faaliyet çıktılarını, belirtilen format ile usullere uygun olarak raporlamak, yazılım veri girişlerinin düzenli olarak girilmesini sağlamak,
 • Proje faaliyetleri kapsamında İlgili kurum ve kuruluşlarla toplantıların takibi ve toplantılara düzenli katılımın sağlanmak, toplantılar hakkında rapor hazırlamak ve yöneticileri bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında yerel risklerin düzenli takip edilmesini sağlamak, toplum merkezi ve program faaliyet planını etkileyecek kritik değişiklikleri önceden belirlemek, ilgili yöneticileri bilgilendirerek alınacak aksiyonların tanımlanmasını ve onaylı aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Proje kapsamında yürütülen faaliyetler esnasında tespit edilen ve vaka niteliği taşıyan kişilerin, hizmet alabileceği ilgili program, kurum ve kuruluşa yönlendirilmesini sağlamak ve takip etmek,
 • Farklı kurum ve kuruluşlardan veya Toplum Merkezi bünyesindeki diğer programlardan yönlendirilen ve proje faaliyetleri kapsamında destek verilebilecek kişilerin bu faaliyetlere yönlendirmesini sağlamak ve takip etmek,

 

Firmamız, Türkiye Kızılay Derneği çatısı altında çalışacak uygun personelleri, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel başvuruları, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygunluk gösteren adaylar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri alanından başvurularını tamamlayabilir.

 

Personel seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvurunuzu özgeçmişiniz ile beraber SEUST1022 referans kodu ile sinem.teber@reed.com adresine yapabilirsiniz.