Sosyal Hizmet Çalışanı

YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ Adıyaman,Bursa,Hatay,Mersin,istanbul,İzmir,Kayseri,Malatya,Kahramanmaraş,Şanlıurfa,Konya,Adana,Gaziantep,Kilis,Osmaniye
Sosyal Hizmet Görevlisi
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (B1, Level 3, Pre-Intermediate ),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2365

Paylaş

İlan Detayları

ÖZET

2018 yılı Aralık ayı itibari ile 3.6 milyondan fazla Suriyeli Türkiye hukümeti tarafından sağlanan geçici koruma statüsü altında Türkiye de yaşamaktadırlar. Türkiye hukümeti ve Birleşmiş Milletler Kurumları, donörler ve ortaklar (sivil toplum kuruluşlarını da dahil olmak üzere) geçici koruma altındaki Suriyelilere barınma, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sağlanabilmesi için çaba sarf etmektedirler. 

Suriyelilerin çatışmalarda maruz kaldıkları yüksek düzeyli şiddet ve ve göç öncesi ile sonrasında yaşam koşullarının zor olması sebebi ile kaliteli sağlık ve destek hizmetlerine erişim imkanı olmayan durumlarda mültecilerin büyük çoğunluğunda depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi zihinsel bozukluklar gelişme riski oldukça yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı’nı desteklemek üzere Suriyelilere sağlanan mevcut sağlık hizmetleri kapsamında ssunulan psiko-sosyal destek hizmetlerini ülke genelindeki göçmen sağlığı merkezlerinde sosyal çalışmacı görevlendirerek  daha da güçlendirmek istemektedir.

Göçmen sağlığı merkezi yöneticisinin doğrudan denetimi altında, sosyal hizmet uzmanı, Suriyeli mültecilere yasal destek için gerekli araçları ve diğer psikososyal danışmanlık türlerini belirlemek ve sağlamaktan sorumlu olacak, etkilenebilir/hassas gruplara (yanlız bayanlar, yanlız ebeveynler, refakatçisiz çocuklar, taciz,kötü muamele ve cinsel şiddet mağdurları, kronik hastalığı olanlar vb…) özellikle dikkat ederek; savunmasız bireylerin korunmasını sağlamak için hastaları ilgili hizmetlere yönlendirerek yerel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimini sağlayacaklardır. Sosyal çalışmacı aynı zamanda ihtiyacı olan Suriyeliler için kapsamlı bir müdahale tasarlayacak şekilde sağlık hizmeti sağlayıcıları ile etkili bir iletişim kuracaktır.

Başarılı adayların yerlerinden ayrılmak zorunda kalmış insanlarla, mülteciler ve hassas/etkilenebilir gruplarla özellikle de koruma ve psikososyal servisler ile bağlantılı tecrübesi olması beklenmektedir. Sosyal çalışmacı,olası hassas durumlarda bireylerin ve grupların ihtiyaçlarını anlamak, sosyal çevrelerinin kapsamlı bir resmini geliştirmek ve en iyi şekilde müdahale etmek için göçmen sağlığı merkezindeki diğer meslektaşları ile yakın çalışacaktır. Başarılı bir sosyal çalışmacı kısa ve uzun vadeli destek için özel planlar geliştirilmesi, tüm koruma alanında başvuru için seçeneklerin belirlenmesi ve tüm hastalara adil davranılmasına katkıda bulunacaktır .

Özlük hakları yönetimi Göçmen Sağlığı Merkezi’nin sorumlusunun gözetimi altında uygulama ortağı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

İş Tanımları

 1. Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek.
 2. Hizmet götürülecek bölge ve toplumun ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için toplum incelemesi yapmak.
 3. Hizmet bölgesindeki danışanlara hizmet sunmak üzere çevresel kaynakları (sosyal, maddi, sağlık, spor vs.) araştırmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşerek il düzeyinde bir sosyal destek haritası çıkarmak.
 4. Danışanların sosyal sağlığını destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Bu işlevi yerine getirirken bireyle ve/veya aile ile çalışmak ve benzer durumdaki müracaatçılarla grup odaklı sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirmek.
 5. Sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlamak, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşmak.
 6. Sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının yaşadıkları psikososyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirlemek ve uygulamak. Bu konudaki çalışmalarını gerektiğinde merkez içindeki ve dışındaki birim ve yetkililerle paylaşmak.
 7. Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak.
 8. Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
 9. Merkeze gelen danışan veya yakınlarına merkezin amacı ve işleyişi hakkında bilgi vermek.
 10. Danışanlara bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 11. Psikososyal beceri eğitimi vermek.
 12. Danışanlara ve ailelerine psiko-eğitim vermek.
 13. İstatistiksel bilgilerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde görev almak.
 14. Merkeze devamı sağlanamayan danışan veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin danışanla bağlantısını oluşturmak.
 15. Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

 

Genel Nitelikler/Yeterlilikler

Gereklilikler

 1. Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun,
 2. Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili,  
 3. İlgili konuda en az iki yıllık iş deneyimi, Hassas  gruplarla ve mülteci nüfusla çalışma deneyimi olan;
 4. İyi derecede Türkçe ve orta derecede Arapça bilen, (asgari B1 seviyesinde)
 5. Yabancılar ve Uluslararası Koruma ve Kanunu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi
 6. Bilgisayar programlarını kullanabilen (MS Office programları),
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 8. Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

Tercihen

 1. Konusunda yüksek lisans yapmış olmak,
 2. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak,
 3. Çeşitli sertifika programlarına (evlilik danışmanlığı, aile danışmanlığı, gelişimsel değerlendirme testi/envanteri vb.) katılmış olmak,
 4. İyi derecede Arapça bilen

Sorumluluk Alanı

 1. Psiko-sosyal danışma/ Psiko-sosyal eğitim/ mülteci korunması

Kişisel Özellikler

 1. Farklı kültür, gelenek ve inançlara saygı gösterebilme ve olumsuz çevrelerde çalışabilme becerisine sahip,
 2. Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetli
 3. Etkili zaman yönetimi yapabilen
 4. Travmatik tecrübeleri olan kişilere hizmet verebilecek
 5. Problem çözme becerisine sahip
 6. Danışanlarının özel hayatlarına ilişkin gizliliğe saygı gösteren ve sağlayan,
 7. Kendi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eden ve gelişime açık
 8. Çalışma arkadaşlarına ve ortamına saygılı