Teknik Dil Tercümanı Alımı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE YÖNETIM DESTEK BİRİMİ Ankara
İngilizce Tercüman
Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2312

Paylaş

İlan Detayları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA PROJE ASİSTANI

İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası:  PYDB/2023/CS/P.3/IC/9- Teknik Dil Tercümanı 1

PYDB/2023/CS/P.3/IC/10Teknik Dil Tercümanı 2

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 20.02.2023 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere iki Teknik Dil Tercümanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Beklenen Hizmetler:

 1. Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yürütülen iş ve işlemlerde İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çevirmenlik hizmetlerinin (yazılı, sözlü, ardıl, eşzamanlı vb.) gerçekleştirilmesi,
 2. Proje Yönetim Destek Birimi (PYDB) koordinasyonunda Bakanlığımızın ana hizmet birimlerince yürütülen projeler ile ilişkili her türlü dokümanın çevirisinin yapılması,
 3. Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde ihtiyaç duyulması halinde kurum adına görevli kişilere ardıl tercümanlık yapılması,
 4. Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler ile ilgili ve bunlarla bağlantılı amaçların yürütülmesinde ihtiyaç duyulan dokümanların çevirisinin yapılması
 5. Çevirisi yapılan tüm dokümanların arşivlenmesi.

 

Aranan Nitelikler:

 1. Üniversitelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi,İngilizce Öğretmenliği, Çeviri bilim veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinin birinden mezun olmak,
 2. Çevirmenlik konusunda en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak, belgelendirmek, (SGK Kaydı/ Vergi Levhası/ Sözleşme/Bordro/Ödeme Evrakı, Fatura, referans mektubu vb,)
 3. Ardıl çeviri alanında kanıtlanabilir tecrübeye sahip olmak (adaylar mülakat sırasında sözlü çeviri sınavına tabi tutulacaktır),
 4. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmamak,
 5. Tercihen uluslararası kurumlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından finanse edilen projelerde çalışmış olmak,

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, Ek’te yer alan Başvuru mektubu ve CV formatına uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, başvuru numarasını belirtelerek (özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte) en geç 20.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese elden veya elektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

           

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:      T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:

 1. Başvuru Mektubu Örneği
 2. CV formatı