Tercüman (Arapça) (Ref: REF 0078)

MSYD-ASRA İstanbul,Ankara
Üniversite
Sözleşmeli 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2144

Paylaş

İlan Detayları

Pozisyon

Tercüman (Arapça)

Görev Yeri

Ankara ve İstanbul

Raporlama

Merkez Sorumlusu

MSYD HAKKINDA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), afetler ve insan kaynaklı çatışmalardan olumsuz etkilenen kişi ve toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 2015 yılında İstanbul'da müstakil bir sivil toplum ve insanî yardım kuruluşu olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Derneğimiz, “doğal ve/veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen mülteciler ve ilgili kişiler için “iyiliği paylaşın” sloganıyla hayatlar inşa etmeye başlayarak herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme” vizyonuna sahiptir. MSYD, etkilenen nüfusla birlikte, alanda dayanışma kavramının önemini kabul eder, korur, geliştirir ve temsil eder, ve etkilenen nüfus gruplarıyla dayanışma kavramının tüm çağrışımları arasında örülen her türlü pratiğin özgün değerini her zaman yansıtmaya kararlıdır. MSYD ayrıca, belirli pozisyonlarda bulunan kız çocukları, kadınları ve engellileri dışlamaya yönelik yerel, ulusal ve küresel düzeydeki mevcut ve muhtemel eğilimleri yakinen takip etmektedir. Bu nüfus gruplarının karşılanmamış ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde önleyici, duyarlı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yöntemlere stratejik önem atfetmektedir.

Derneğimiz, kurumsal yapısını mültecilerin ve ilgili kişilerin ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte donatma, hizmet ettiğimiz grupların ihtiyaçlarının belirlenmesindeki tüm aşamalarda pro-aktif rol oynama, entegre ve bileşik proje yaklaşımları geliştirme ve insnaî yardım projeleri uygulama, hizmet ettiğimiz toplumlardan gelen geri dönütleri değerlendirme ve kurumsal işleyiş ve hizmet sunma tarzında önemli bir içtepi olarak işlevselleştirme misyonuna sahiptir. İşbu çerçevede, ayrımcılık yapmama, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri, ulusal mevzuat ve uluslararası insanî yardım standartları bağlamında MSYD’nin kuruluş ilkeleri olarak benimsenir. Bu genel bağlamda, kriz gelişmelerinin hemen akabinde hedef grupların acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil durum eylem planları çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi, sonrasında yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmaları ekseninde özel ve özellikli ihtiyaçları gidermek üzere projelerin uygulanması planlanır.

 

MSYD, kurumsal bünyesindeki teknik uzmanlığını ve insanî yardım alanındaki önemli birikimini proje uygulamalarının her katmanına yansıtmaya önem gösterir. MSYD, bir ilke ve değer olarak, farklı toplumsal gruplar (kız çocukları, kadın, gençler, yetişkinler, engelli kişiler vb.) için kalıcı  çözümler üretir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, potansiyel ve alternatif hizmet yaklaşımlarını geliştirmek için stratejik planlarını ve programa özel faaliyetlerini belirler.

İŞ ÖZETİ:

Tercüman, proje kapsamında istihdam edilen diğer çalışan mesleki personel ve faydanıcılar arasında gerekli sözel çeviri hizmeti sağlamak ve belgeler arasında Arapça-Türkçe/ Türkçe-Arapça çeviri görevlerini yerine getirmek üzere istihdam edilecektir. Tercüman danışanlara hizmet vermek üzere merkez çalışanlarına, aylık, yıllık ve diğer raporlamaların çevirisi hususlarında birim sorumlularına destek olacaktır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Günlük olarak Türkçe’den Arapça’ya, Arapça’dan Türkçe’ye, proje ekibine günlük çeviri hizmetleri sunmak,
 • Doğrudan çeviri hizmetleri sağlamak ve çeviri belgelerinin iyi kalitede ve zamanında olmasını sağlamak ve sunmak,
 • Belge hazırlama , yazma ve toplantı  da çeviri desteği sağlamak;
 • Ruh sağlığı biriminde Psikolog’a bireysel görüşme ve grup seansları esnasında ardıl çeviri desteği sağlamak,
 • Fizik tedavi biriminde fizyoterapiste tedavi esnasında ardıl çeviri desteği sağlamak,
 • Vaka asisatanına vaka görüşmesi esnasında ardıl çeviri desteği sağlamak,

Yukarıda belirtilen hizmetleri merkezde, hane ziyareti esnasında veya çevirimiçi ortamlarda sağlamak

BECERİLER ve NİTELİKLER:

 • TC vatandaşı olmak
 • Arapça’dan Türkçe’ye  akıcı bir şekilde hem yazılı hem sözlü olarak akıcı dil becerisine sahip olmak.
 • Tercihen Arapça’dan Türkçe’ye en az 2 yıl çeviri iş tecrübesine sahip olmak;
 • İyi derecede Microsoft Word, Excel ve Powepoint kullanabilmek, 
 • Kişilerarası, planlama, idari ve analitik becerilerde çok iyi olmak;
 • Gözetim altında çalışabilme ve takım içinde çalışabilme becerisine sahip olmak,
 • Sağlık, ruh sağlığı ve vaka yönetimi terminolojisi bilgisine hakim olmak,
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak,.
 • İyi dinleme yeteneğine sahip olmak,

 

Bilgisayar Bilgisi: Microsoft Office Programları, Excel, Word, Power Point.

 

Ek Sorumluluklar:

Kişilerin yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda, pozisyon sahibine, zaman zaman yukarıda belirtilmeyen görev veya sorumluluklar da verilebilir.

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar