Tercüman (x5) (Ref: Trs1809)

Save the Children İstanbul
Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 919

Paylaş

İlan Detayları

Rolün Amacı

Bu 14 ay sürecek olan, İstanbul’daki mülteciler, sığınmacılar ve ev sahibi topluluk üyesi kız ve erkek çocuklar ve ailelerinin bilgiye, toplum temelli, psikososyal desteğe ve uzmanlaşılmış çocuk koruma hizmetlerine erişimini arttırmayı hedefleyen bir projedir. Tercüman proje uygulaması sırasında ortaya çıkacak bütün çeviri aktivitelerini yerine getirecektir. Proje Müdürünün doğrudan süpervizyonu ve Vaka Yöneticisi ve Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Teknik Koordinatörlerinin genel rehberliği altında çalışacaktır. Tercüman Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye yazılı ve sözlü profesyonel çeviri yaparak aktivitelerin tasarımına, uygulanması sürecine ve gerekli koordinasyonun yapılabilmesine destek sağlayacaktır.

Çocuk Güvenliği

Seviye 3 – Görevin sorumlulukları, görev sahibinin çocuklarla veya gençlerle düzenli iletişim kurmasını veya bunlara erişmesini gerektirebilir.

Görev sahibi, bu sorumlulukların bir parçası olarak, çocuk koruma sistemlerinin kurulmasını destekleyecek, çocukları güvende tutma kültürünü teşvik edecek ve çocuklara (kendi personelimiz ve / veya işimizi nasıl yaptığımızın bir sonucu olabilecek) gelebilecek zararın saptanmasını ve bu konunun ele alınmasını sürekli olarak sağlayacaktır.  Görev sahibi, Çocuk Koruma Politikasında belirlenen pozisyonla ilgili sorumluluklar tarafından belirlenen müdahaleleri rapor edecek ve bunlara yanıt verecektir.

Görev Ve Sorumluluklar

 • Çocuklar, gençler ve ebeveynleriyle yapılan atölyeler, farkındalık arttırma oturumları ve vaka yönetimi toplantılarında çeviri hizmeti sağlamak.
 • İhtiyaç duyulduğunda çocuklarla yapılan psikososyal destek oturumlarında çeviri hizmeti sağlamak.
 • Proje takımı ve yararlanıcılar arasında ardıl çeviri sağlamak.
 • Vaka çalışanlarına, toplum katılımı ve psikososyal destek sorumlularına atolye, seminerler ve diğer grup çalışmalarının lojistik hazırlığı ve yararlanıcılarla iletişim kurma ve ilgili idari görevleri yerine getirme gibi proje ile ilgili faaliyetler konusunda yardımcı olmak
 • Toplum katılımı ve psikososyal destek sorumlularının çocuklar, öğretmenler ve ebeveynlerle yapacakları atölyelere materyal tercümesi yaparak destek olmak.
 • Yazılı metinleri gerekli olan durumlarda çevirmek
 • Harici çevirmenler tarafından çevrilen metinlerin terminoloji ve metin stiline uygunluk açısından düzeltmek ve revize etmek
 • İşin nitelikli bir şekilde yapılması için Koordinatör ile işbirliği içinde çalışmak
 • Yararlanıcılara gerekli durumlarda eşlik etmek
 • Gerekli durumlarda telefon görüşmeleri yapmak ve diğer görevleri yerine getirmek.
 • Diğer hizmetlere yönlendirilmesi gereken vakaları Proje Müdürü ve Koordinatörlere bildirmek
 • İlgili eğitimlere katılım sağlamak
 • Excel / Word programlarındaki materyallerin tasarım ve taslak hazırlama süreci, yararlanıcılarla iletişim kurma vb. gibi diğer geçici görevleri yerine getirmek ve proje yöneticisi veya koordinatörü tarafından talep edilen şekilde hareket etmek
 • Proje müdürü ve koordinatörü tarafından belirlenen süre içinde proje ekibine vaktinde raporlama yapmak
 • Vakalar, vaka çalışmaları ve olay raporlarının çevirisinde gizliliği korumak

Beceriler ve Yeterlilikler:

 • Sözlü ve/veya yazılı Türkçe-Arapça ve Arapça Türkçe profesyonel çeviri hizmeti konusunda üniversite mezunu ve deneyim sahibi olmak,
 • İyi yazma ve düzenleme becerileri ile Türkçe ve Arapça'da mükemmel yeterlilik sahibi olmak.,
 • STK döngüsü içerisinde Sözlü ve ardıl çeviri konusunda en az 1 yıllık deneyimi sahibi olmak.
 • En az 1 yıl göç alanında çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Hassas gruplarla çalışma konusunda deneyimli olmak
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak
 • Windows ve MS Office programlarında yeterli olmak
 • Çoklu görev ve zaman yönetimi becerilerine sahip olmak
 • Ekip üyeleriyle ve proje faydalanıcılarıyla insan hakları ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurma becerisine sahip olmak

Eşit fırsatlar

Rol sahibinin, görevleri SCI Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik politikaları ve prosedürleri uyarınca yerine getirmesi gerekir

Çocuk Güvenliği

Çocukları güvende tutmamız gerekiyor, bu nedenle sıkı geçmiş kontrolleri içeren seçim sürecimiz, çocukların istismara karşı korunma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor

Çalışanlarımızın Korunması:

Görev sahibinin, görevleri SCI taciz önleme politikasına uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Sağlık ve güvenlik

Rol sahibinin, görevleri SCI Sağlık ve Güvenlik politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

 

Save the Children

Save the Children invests in childhood – every day, in times of crisis and for our future. In the United States and around the world, we give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar