Topluluk Katılımı ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Sorumlusu (x4) (Ref: CM1809)

Save the Children İstanbul
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 948

Paylaş

İlan Detayları

Rolün Amacı

Topluluk Katılımı ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Sorumlusu, Proje Yöneticisi ve Topluluk Katılımı ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Koordinatörünün genel rehberliği altında, İstanbul Esenyurt merkezli bu projede topluluk düzeyinde topluluk temelli faaliyetlerden ve ruh sağlığı ve psikososyal destek faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Ayrıca, Save the Children tarafından yapılandırılmış Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek etkinliklerinin çocuklar, gençler ve yetişkinlerle gerçekleştirilmesine de liderlik edecektir.  Ayrıca, program yöneticisi ve Koordinatör ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde, programın teknik gereksinimlere göre uygulanmasını sağlamaya yardımcı olacak ve işle ilgili diğer görev ve sorumluluklarını Proje Yöneticisi ve Topluluk Katılımı ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Koordinatörünün belirlediği şekilde yerine getirecektir.

Çocuk Güvenliği

Seviye 3 – Görevin sorumlulukları, görev sahibinin çocuklarla veya gençlerle düzenli iletişim kurmasını veya bunlara erişmesini gerektirebilir.

Görev sahibi, bu sorumlulukların bir parçası olarak, çocuk koruma sistemlerinin kurulmasını destekleyecek, çocukları güvende tutma kültürünü teşvik edecek ve çocuklara (kendi personelimiz ve / veya işimizi nasıl yaptığımızın bir sonucu olabilecek) gelebilecek zararın saptanmasını ve bu konunun ele alınmasını sürekli olarak sağlayacaktır.  Görev sahibi, Çocuk Koruma Politikasında belirlenen pozisyonla ilgili sorumluluklar tarafından belirlenen müdahaleleri rapor edecek ve bunlara yanıt verecektir.

Görev Ve Sorumluluklar

Ruh Sağlığı Ve Psikososyal Destek Aktiviteler:

 • Çocuklar ve gençler için güvenli alanlar yaratma konusunda proje ekibini ve Topluluk Katılımı ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Koordinatörünü desteklemek.
 • SCI’nin çocukları, gençleri ve yetişkinleri hedefleyen Çocuk ve Gençlik Dayanıklılık Programı, Şiddetsiz Ebeveynlik, Çocuklar için PFA gibi yapılandırılmış psikososyal destek faaliyetlerini organize etmek ve uygulamak.
 • Psikososyal destek atölye çalışmaları için içerik geliştirme sürecini, grupların hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak desteklemek ve Topluluk Katılımı ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Koordinatörü gözetimi altında mevcut içeriğin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak.
 • Dayanıklılık odaklı müdahaleler veya aile bilgilendirme oturumları yoluyla dezavantajlı çocukların ve gençlerin tespit, değerlendirme ve profilleme sürecini desteklemek.
 • Engelli çocuk ve yetişkinler, LGBTI bireyler ve eve bağlı kadınlar gibi hassas gruplar için uyarlanmış faaliyetler üretmek ve uygulamak
 • Etkinlikler için hedef kitleye uygun görseller ve materyaller hazırlamak.
 • Hedef kitlenin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 • Yararlanıcıların katılımını takip etmek.
 • Etkinliklere katılanların refahını ve dayanıklılığını artırmak için uygun yöntemleri kullanmak.

Topluluk Katılımı:

 • Topluluk katılımını hedefleyen faaliyetleri desteklemek
 • Sunulan hizmetler hakkında kapsayıcı ve erişilebilir bilgileri yaymak ve güveni teşvik etmek,  kayıt dışı kişiler veya kayıt oldukları şehir dışında ikamet edenler, engelli çocuklar ve okul dışında olan kız ve erkek çocuklar veya önemli ölçüde okuldan ayrılma riski altında çocuklar dahil daha fazla desteğe ihtiyaç duyan bireylerin belirlenmesi sürecini desteklemek.
 • Okuma yazma bilmeyenler veya engeli olanlar da dahil olmak üzere, farklı hassaslıkları, yetenekleri ve ihtiyaçları olan kişilere erişim sağlamak için çeşitli yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak mesajlar hazırlamak.
 • Gelişmeyi, iyileşmeyi ve iyilik halini teşvik etmek için Çocuk, Gençlik ve Bakıcılar Kulüplerinin kurulmasını kolaylaştırmak
 • Esenyurt'ta hâlihazırda mevcut olan Çocuk ve Gençlik Kulüplerini desteklemek ve ayrıca topluluk katılımı stratejik analizinden gelen destekle mevcut grupları, kulüpleri veya yerel düzeydeki kız ve çocukların bağlantıda olduğu ağları belirlemek, ayrıca çocukları, gençleri ve bakıcılarını mümkün olan yerlerde yeni kulüpler ve komiteler kurmaları için teşvik etmek.
 • Kulüpleri, topluluklarında koruyucu faktörlere arttırmak için katkıda bulunmak amacıyla kendi girişimlerini geliştirmeleri için desteklemek

Koordinasyon:

 • İlgili kamu kurumlarıyla düzenli iletişim halinde olmak, görevlendirilme durumunda kamu kurumlarıyla toplantılara katılmak.
 • MEAL süreçlerini desteklemek için gerekli bilgileri düzenli olarak kaydetmek ve gerektiğinde MEAL bölümü ile paylaşmak
 • Ekip lideri ve saha çalışanları ile koordineli olarak sahadaki yerel halkla iletişim kurmak, ziyaretler düzenlemek ve bu ziyaretlere katılmak.

Genel:

 • Çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete bağlı şiddet ilkelerine bağlı olmak ve yürütülen çalışmaların bu ilkelere dayalı olarak devam ettirilmesini teşvik etmek.
 • Günlük, haftalık ve aylık olarak psikososyal destek etkinliklerini planlamak, organize etmek, uygulamak, uygulamasına yardımcı olmak.
 • Etkinlik çıktılarını düzenli olarak Topluluk Katılım ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Koordinatörüne rapor etmek
 • Toplumun geri bildirimlerini ve şikâyetlerini organizasyon içindeki ilgili bölümlere bildirmek

Beceriler ve Yeterlilikler:

 • Üniversitelerin ilgili Sosyal Bilimler disiplinlerinden mezun (Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi),
 • Göç ve mülteci alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak, 
 • Hassas gruplarla çalışma konusunda deneyimli olmak,
 • Ekip çalışması konusunda deneyimli olmak
 • Zor çalışma şartlarında esnek olma kapasitesi ve isteği göstermek
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek
 • Akıcı İngilizce konuşabilmek, Arapça bilmek tercih sebebidir
 • Ekip üyeleriyle ve proje faydalanıcılarıyla insan hakları ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurmak,
 • Gelişmiş iletişim ve organizasyon becerilerine sahip olmak
 • Çocuk hakları, insani yardım standartları ve Save the Children amaç ve prensipleri ve Davranış Kurallarını anlamak ve sadık olmak.
 • Save the Children’ın Çocuklarını Koruma Politikasını ve ayrıca zarar vermeme ve gizlilik ilkelerini koruma taahhüdü vermek

Eşit fırsatlar

Rol sahibinin, görevleri SCI Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik politikaları ve prosedürleri uyarınca yerine getirmesi gerekir

Çocuk Güvenliği

Çocukları güvende tutmamız gerekiyor, bu nedenle sıkı geçmiş kontrolleri içeren seçim sürecimiz, çocukların istismara karşı korunma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor

Çalışanlarımızın Korunması:

Görev sahibinin, görevleri SCI taciz önleme politikasına uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Sağlık ve güvenlik

Rol sahibinin, görevleri SCI Sağlık ve Güvenlik politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

 

Save the Children

Save the Children invests in childhood – every day, in times of crisis and for our future. In the United States and around the world, we give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar