Toplum Merkezi Yöneticisi (Ref: TMYST1022)

REED Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi İstanbul,Şanlıurfa
Yüksek Lisans,Üniversite
Sözleşmeli 4-9
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 5142

Paylaş

İlan Detayları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Proje No: P171471

Proje Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 2022 – 2025 (36 Ay) 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 07.10.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.10.2022

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”, ÇSGB, İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından uygulanacaktır.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde istihdam edilmek üzere bir Toplum Merkezi Yöneticisi alınacaktır. Toplum Merkezi Yöneticisi proje süresince 2022 – 2025 yılları arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir.

REED Özel İstihdam Bürosu LTD. ŞTİ. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından beklenen niteliklere istinaden uygun adayların tespit edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Aşağıda personelde aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (tercihen Yüksek Lisans),
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilmek
 • Tercihen en az 3 yıl deneyimli olmak,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • MS Office ve Office 365 uygulamalarına iyi düzeyde hâkim olmak,
 • Ofis ekipmanlarını etkin kullanabilmek (faks, tarayıcı, yazıcı vb.),
 • Tercihen göçmenler ve diğer kırılgan gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen Türk Kızılay veri tabanlarına yönelik deneyimli olmak,
 • İş takibi, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri güçlü olmak,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı çalışmak,
 • İletişim becerileri gelişmiş olmak,
 • Seyahat engeline sahip olmamak

Görev ve Sorumlulukları

 • Koordinatörlük uzun dönemli planlarının yapılması ve programların geliştirilmesini konusunda bilgi ve belge sağlayarak destek vermek,
 • Koordinatörlük hedef ve öncelikler doğrultusunda onaylı proje, program ve bütçeler ile uyumlu
 • Toplum Merkezi yıllık faaliyet planlarını hazırlamak, onaya sunmak,
 • Toplum Merkezi aylık ve haftalık aktivite faaliyet planlarının program sorumluları ile koordineli hazırlanmasını sağlamak ve değerlendirmek,
 • Onaylı faaliyetlerinin uygulanmasını koordine etmek, sonuçlarını takip ederek faaliyetlerin hedeflerle uyumlu olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. Gerekli kararların alınması ve hayata geçirilmesi için ilgili yöneticileri bilgilendirmek,
 • Program bütçe ve faaliyet performanslarını düzenli takip etmek, raporlamak, gerekli durumlarda düzeltici ve geliştirici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Mevcut ve potansiyel faaliyet konuları ile ilgili yerel ve uluslararası gelişmeleri ve saha ihtiyaçlarını düzenli takip etmek, saha ihtiyaçları konusunda yöneticisini sürekli bilgilendirmek ve ihtiyaçlara yönelik yeni proje ve faaliyetleri geliştirmek,
 • Faydalanıcı ve gönüllü katılımının Türk Kızılay standartlarında ve en üst düzeyde sağlanması ve ilişkilerin etkin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek,
 • Yerel düzeyde iç ve dış paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesini ve derinleştirilmesini temin etmek, ilgili yerel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek,
 • Toplum Merkezlerinde satın alma ve lojistik faaliyetlerinin Türk Kızılayı ve fon sağlayıcı paydaşların standartları doğrultusunda yürütülmesini temin etmek,
 • Toplum merkezi için faaliyet performans ve bütçe yönetim raporlarını zamanında hazırlanmasını sağlamak,
 • Toplum Merkezi ile ilgili raporları ve sonuçları değerlendirmek, risk ve fırsatları öngörerek o doğrultuda alınması gereken aksiyonları belirlemek, Koordinatörlük merkez yönetimini ve ilgili programları bilgilendirmek,
 • Toplum Merkezlerinin kurumsal iletişim faaliyetlerinin tanımlı standart ve öncelikler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
 • Toplum Merkezi programları arasındaki koordinasyonu sağlayarak programlar ve çalışanlar arası etkin işbirliğini tesis etmek.

Firmamız, Türkiye Kızılay Derneği çatısı altında çalışacak uygun personelleri, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel başvuruları, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygunluk gösteren adaylar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri alanından başvurularını tamamlayabilir.

 

Personel seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvurunuzu özgeçmişiniz ile beraber TMYST1022 referans kodu ile sinem.teber@reed.com adresine yapabilirsiniz.