Toplum Sağlığı Çalışanı

MSYD-ASRA İstanbul
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 798

Paylaş

İlan Detayları
 1. MSYD Hakkında

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), doğal afetler ve insan kaynaklı çatışmaların olumsuz surette etkilediği birey ve toplulukların ihtiyaçlarını tespit etmek ve farklı toplumsal kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirilmek üzere 2015 yılında İstanbul’da müstakil bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur.

 

Derneğimiz, “doğal ve/veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen mülteciler ve ilgili kişiler için “iyiliği paylaşın” sloganıyla hayatlar inşa etmeye başlayarak herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme vizyonuna sahiptir. MSYD, etkilenen nüfusla birlikte, alanda dayanışma kavramının önemini kabul eder, korur, geliştirir ve temsil eder, ve etkilenen nüfus gruplarıyla dayanışma kavramının tüm çağrışımları arasında örülen her türlü pratiğin özgün değerini her zaman yansıtmaya kararlıdır. MSYD ayrıca, belirli pozisyonlarda bulunan kız çocukları, kadınları ve engellileri dışlamaya yönelik yerel, ulusal ve küresel düzeydeki mevcut ve muhtemel eğilimleri yakinen takip etmektedir. Bu nüfus gruplarının karşılanmamış ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde önleyici, duyarlı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yöntemlere stratejik önem atfetmektedir.

 

MSYD, kurumsal bünyesindeki teknik uzmanlığını ve insanî yardım alanındaki önemli birikimini proje uygulamalarının her katmanına yansıtmaya önem gösterir. MSYD, bir ilke ve değer olarak, farklı toplumsal gruplar (kız çocukları, kadın, gençler, yetişkinler, engelli kişiler vb.) için kalıcı çözümler üretir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, potansiyel ve alternatif hizmet yaklaşımlarını geliştirmek için stratejik planlarını ve programa özel faaliyetlerini belirler.

 

MSYD, ulusal mevzuat ve uluslararası insanî yardım standartları çerçevesinde ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verilebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede MSYD, cinsiyet, uyruk ve kültür açısından işgücü çeşitliliği sağlamaya kararlıdır. MSYD, cinsel istismar, sömürü ve taciz dahil olmak üzere hiçbir türlü istismar pratiğine tolerans göstermez. Bu nedenle, ön eleme aşamasında tüm adaylar titiz referans ve geçmiş kontrollerinden geçirilir.

 

MSYD, krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını yerel ve merkezi kamu otoriteleri ile birlikte düzenli bir şekilde koordine ederek ihtiyaçları karşılamaya yönelmektedir.,

 

* Bu alanda nitelikli kadın adayların başvurularını MSYD olarak desteklemekteyiz.

2.   İş Tanımı

Toplum sağlığı çalışanı, ilgili topluluk içerisinde önleyici, tanıtım ve rehabilitasyon bakımı sağlayabilecek kişi ve/ya gruplara temel sağlık ve tıbbi bakım sağlamak amacıyla topluluk üyeleri veya kuruluşları tarafından seçilen bir topluluğun üyeleridir. Toplum sağlığı çalışanlarının temel sorumlulukları arasında önleyici sağlık hizmetleri üretmek, belirlenmiş hastalık ve tedavilerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak ve gerekli görüldüğü takdirde ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerine yönlendirmeklerde bulunmak. Toplumun her kademesini ilgilendiren ve hassasiyeti yüksek olan gruplara ulaşılması ve gerekli temel müdahale, bilgilendirme ve yönlendirmelerinin gerçekleştirmek.   

 

3. Görev ve Sorumluluklar

 

Bir üst amirinin sorumluluğu bünyesinde, Toplum Sağlığı Çalışanı aşağıdaki görev ve sorumluluklardan yükümlü olacaktır;

 • Hassasiyet değerlendirmeleri yapar ve önceden belirlenmiş kriterlere uygun olarak ihtiyaç sahibi vakaları tespit eder.
 • Vakaları, gizlilik ve birey izni ile ilgili protokollere sadık kalarak sürdürülmesi de dahil olmak üzere yönetir.
 • Vakaların dahili ve harici yönlendirmelerini yapar, geri bildirim ve yönlendirme formlarının güncellenmesini sağlar,
 • Vaka dosyalarının Koruma Sorumlusu yardımı ile günceller ve bilgilerin güvence altında olduğuna emin olur.
 • Üreme Sağlığı, Yeni doğan ve çocuk beslenmesi, göğüs kanseri erken teşhis, kişisel ve ev hijyeni, diş temizliği ve aşılama konularında önleyici sağlık hizmeti ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Kanser taraması, pap samear, glokom testleri ve diyabet taraması gibi, teşhis taraması ile ilgili konularda vakalara ve topluluk gruplarına önerilerde bulunur ve yönlendirme yapar.
 • Hamile kadınlara ve çocuklara yönelik bilgilendirici eğitimler vermek. 
 • Toplum sağlığı çalışanlarının işleri aynı zamanda aile planlaması hizmetlerini, sağlık ve hijyen teşvikini, bulaşıcı hastalıkların taranmasını, sağlık eğitimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, istatistiklerin toplanmasını ve sağlık bakımı yönlendirmelerini yapmak.
 • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü (HIV), doğum öncesi madde kötü kulanımı veya aile içi şiddet durumların önlenmesi ve risk gibi durumlarda vaka ve topluluklara önerilerde bulunur.
 • İlk yardım gibi temel gereksinimleri karşılamak.
 • Toplum sağlığı üzerine müdahale, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak için hizmet sağlayıcılara ziyaretler gerçekleştirmek,
 • Hizmet sağlayıcı haritalandırma faaliyetleri yürütmek.
 • Gerçekleştirilen aktivite, müdahale, yönlendirme ve haritalandırma faaliyetlerine ilişkin haftalık ve aylık raporlama yapmak
 • Kurum bünyesinde dağıtım işlemlerin de bulunmak ve dağıtımı gerçekleştirmek.

 

Gerekli Nitelikler

 

 • Üniversitelerin, Sosyal Hizmet, Fizyoterapist, ebelik hemşirelik, Acil Tıp Teknisyeni, Diyetisyen, Çocuk Gelişimi veya diğer ilgili alanlarından mezun olmak.
 • En az 2 yıl insani alan koruma sektöründe bir organizasyonda profesyonel deneyim sahibi olması,
 • Arapça dil yeteneğine sahip (tercihen), İngilizce konuşma ve yazma becerilerinin ileri seviyede olması.
 • Türkiye ve bölgedeki insani ve sivil toplum konularına yatkınlığı
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olan,
 • Ekip çalışmasına bağlı, güçlü inisiyatif ve motivasyon sahibi
 • Çok görevli çalışabilme ve sıkı teslim tarihleri içinde çeşitli taleplerle ile baş etme becerisi,
 • Çok etnikli, çok kültürlü ve çok disiplinli bir ortamda iyi çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi,
 • Güçlü problem çözme ve örgütsel becerilere sahip olma,
 • Esnek ve duyarlı.

Bilgisayar Bilgisi: Microsoft Office Programları, Excel, Word, Power Point.

 

 1. Ek Sorumluluklar:

Kişilerin yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda, pozisyon sahibine, zaman zaman yukarıda belirtilmeyen görev veya sorumluluklar da verilebilir.

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar