Urdu Dili Çevirmen / Hasta Rehberi

YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ Canakkale,Erzurum,Kocaeli,Malatya,Manisa,Nevşehir,Van
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 709

Paylaş

İlan Detayları

ÖZET 

2018 yılı Aralık ayı itibari ile 3.6 milyondan fazla Suriyeli Türkiye hukümeti tarafından sağlanan geçici koruma statüsü altında Türkiye de yaşamaktadırlar. Türkiye hukümeti ve Birleşmiş Milletler Kurumları, donörler ve ortaklar (sivil toplum kuruluşlarını da dahil olmak üzere) geçici koruma altındaki Suriyelilere barınma, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sağlanabilmesi için çaba sarf etmektedirler. Türkiye'de, farklı koruma türleri altında yaşayan toplam kişi sayısı, çok sayıda Iraklı ve Afgan da dahil olmak üzere Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) rakamlarına göre yaklaşık 4 milyon civarındadır. 

 

Mülteciler ve göçmenler kültürel ve dil farklılıklarından dolayı sağlik hizmetlerine erişim konusunda engeller yaşamayı sürdürüyorlar.Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mültecilere ve göçmenlere hasta rehberleri olarak hizmet vermek üzere yaklaşık olarak Farsça, Urduca, İngilizce ve Fransızca gibi 25 farklı dilde hizmet sağlamak üzere Çevirmen/Hasta Rehberlerini işe alarak ulusal sağlık sistemini güçlendirmeyi ve böylece dilsel ve kültürel açığı kapatmayı planlamaktadır. 

 

İlgili Bakanlık yetkilisinin doğrudan denetimi altında, Çevirmen/Hasta Rehberleri çeviri ihtiyacı olan mülteci ve göçmen hastalara destek sağlayacak ve hastaların ilgili hizmetlere doğru şekilde yönlendirilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca Çevirmen/Hasta Rehberleri Göçmen Sağlığı Merkezi’ndeki hastalar ve ekipler arasında dilsel bir köprü görevi görerek sosyal yardım faaliyetlerinde iletişimi ve koordinasyonu da destekleyecektir (doktorlar, psikologlar, sosyal çalışanlar vb.). Gerektiğinde Çevirmen/Hasta Rehberleri hastanelerde ve diğer bakım seviyelerinde hastalara eşlik edecek ve destek sağlayacaklardır. 

 

Özlük hakları yönetimi Sağlık Bakanlığı’nın gözetimi altında uygulama ortağı tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

 İş Tanımları 

 

 1. Farklı dilleri konuşan hastalar ve Türkçe konuşan sağlık çalışanları arasında ardışık çeviri hizmetleri sağlamak; 

2. Merkezlerde uygun kayıt sağlamak için mülteci ve göçmen hasta ve hasta yakınlarına ek rehberlik hizmeti sağlamak, diğer sağlık merkezlerine, sosyal veya koruma hizmetlerine sevk edilmesini ve gerekirse ulaşımın koordinasyonunu sağlamak; 

3. Hastayı muayene odasına yönlendirmek; 

4. Toplumdaki sosyal yardım hizmetlerini desteklemek, evde bakıma muhtaç hastalar ve sosyal yardım ekipleri (sağlık personeli, psikologlar, sosyal çalışanlar) arasında ardıl çeviriler sağlamak; 

5. Medikal ve resmi belgeleri çevirmek; 

6. Hastanın sosyo-kültürel (beslenme alışkanlıkları, inanç, beden dili algıları, kişiler arası iletişim vb.) özellikleri hakkında sağlık merkezi çalışanlarını bilgilendirmek; 

7. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün belirlediği hizmet içi eğitimlere ve ilgili toplantılara katılım sağlamak; 

8. İhtiyaç ve talep halinde, kullanılan bilgi yönetim sistemine veri girişi yapmak; 

9. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve idare tarafından verilen ek görevleri yerine getirmek; 

10. Güvenlik tehdidi veya sorunları ile ilgili idarecilerini bilgilendirmek; 

 

 Genel Nitelikler/Yeterlilikler Gereklilikler 

 

1. Tercüme hizmeti vereceği alan (bölüm/dil) mezunu olmak. 

 2. Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili, 

 3. Bilgisayar programlarını kullanabilen (MS Office programları); 

4. İyi derecede Türkçe ve ilgili dili bilmek, 

 

 Tercihen 

1. Hassas gruplarla ve mülteci nüfusla çalışma deneyimi olan; 

2. Ilanda belirtilen/başvurulan dil bilimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak 

3. İngilizce bilen; 

4. Tercümanlık hizmetlerinde ve/veya sağlıkla ilgili bir ortamda çalışma tecrübesine sahip olan; 

 

Sorumluluk Alanı 

Çeviri hizmetleri / Hasta Rehberlik hizmetleri 


 

Kişisel Özellikler 

1. Farklı kültür, gelenek ve inançlara saygı gösterebilen; 

2. Olumsuz çevrelerde çalışabilme becerisine sahip; 

3. Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetli olan; 

4. Hasssas/kırılgan hastalar ve ailelelerin tedavisinde etkin olabilen; 

5. Etkili zaman yönetimi yapabilen; 

6. Danışanlarının özel hayatlarına ilişkin gizliliğe saygı gösteren ve sağlayan; 

7. Toplumun katılımını teşvik edebilen ve davranış değişikliği konusunda etkili iletişim kurabilme yetisine sahip; 

 8. Çalışma arkadaşlarına ve ortamına saygılı;  

 

İstihdam yapılacak iller: Konya, Çanakkale, Erzurum, Malatya, Trabzon, Van, Denizli, Nevşehir ve Manisa