Urge Projesi Personel İstihdamı

Ödemiş Ticaret Odası İzmir
Yüksek Lisans,Üniversite
Sözleşmeli
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1838

Paylaş

İlan Detayları

Ödemiş Ticaret Odası bünyesinde 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" kapsamında yürütülmekte olan kümelenme projesinde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile personel alınacaktır.

Genel Nitelikler:

·        En az 4 yıllık üniversite mezunu olan,

·        En az 3 yıllık ulusal ve uluslararası fon kaynaklı yürütülmesinde  deneyim sahibi olan,

·        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip, (GEREKLİLİKTİR)

·        Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (word, excel, powerpoint),

·        Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak yada en az 2 yıl tecilli olmak,

·        Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır,

İş Tanımı:

·        Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

·        Projenin yurtdışı pazarlama faaliyetleri olan Ticaret Heyeti,katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak

·         Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,

·        Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak,firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

·        Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)

·        Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

·        Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

·        Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

·        Özgeçmiş

·        Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği

·       YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

·        Nüfus Cüzdanının fotokopisi

·        SGK hizmet dökümü

·        Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi örneği

·        YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

·        Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

·        Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

·        Erkek adaylardan için terhis /  tecil belgesi ,

·        Sabıka kaydı,

·        İkametgah

·        2 (iki) adet fotoğraf

***İstihdam edilecek personel İzmir / Ödemiş İlçesi'nde Ödemiş Ticaret Odası bünyesinde çalışacaktır.

Ödemiş Ticaret Odası

Ödemiş Ticaret Odası, Bölgemizin Ekonomik gelişiminde üyelerimizin ve iş çevrelerinin güven duyduğu ve aidiyet hissettiği, bilgi ve iletişim altyapısı güçlü, Ödemiş'e has ürünleri ekonomiye kazandıran, yenilikçi projeler üretebilen, yerel ve ulusal seviyede kurumsal işbirliğini amaç birliği ile etkin uygulayan, kadrolarını ve kaynaklarını stratejik amaçlarına ulaşmak için seferber eden, çözüm ve faydaya odaklı kurum konumunu güçlendirmek.

Benzer İlanlar