Uzaktan Erişim Sorumlusu (Ref: UESIST2105)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
Proje Sorumlusu
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1301

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2020 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Uzaktan Erişim Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

1.Dijital Erişim alanında,

 • Derneğin bilgilendirme içeriklerinin web sitesi ve sosyal medya üzerinden daha çok kişiye ulaşması için iletişim planlamasını yapmak,
 • Temel hak ve hizmetlere erişimle ilgili var olan içerikleri sosyal medya hesapları için Türkçe-Arapça- Farsça dillerinde web görseller ile uyarlamak, hesap ve sayfalarda yayınlanan içeriklerin güncelliğini korumak, sosyal medya hesaplarının moderasyonunu yürütmek,
 • Hedef kitle ile ilgili gündemleri yakından takip etmek, ani gelişen durumlarla ilgili hızlı ve kısa bilgilendirme içerikleri hazırlamak,
 • Sosyal medya panellerini/kanallarını yöneterek içeriklere uygun yararlanıcı erişim profillerine ulaşmak ve reklam yönetimini yürütmek,
 • Farklı medya mecralarından erişilen kişilerin erişim raporlarını düzenli olarak hazırlamak,
 • Derneğe ait yayın, rapor, basın bülteni, röportaj vb. içerik ve belgelerin çevirilerinin kontrolünü yapmak

2. Bilgi Hattı - Info-line alanında,

 • Bilgi hattına ulaşan danışanların güncel ve doğru bilgiye erişebilmeleri için ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak,
 • Bilgi hattı çalışanlarının haftalık çalışma planlaması ve koordinasyonunu yapmak,
 • Sanal santral, Portgo (VOIP), MP Sanal Link ve Toplu SMS panellerini (alınan eğitim sonrası) yönetmek,
 • SMS kampanyalarını yürütmek,
 • Bilgi hattı çalışanlarının teknik sorunlarında IT departmanı ve ilgili hizmet sağlayıcılarla koordinasyonu yürütmek,
 • Sanal Santral ve SMS ile ilgili bütçe ve fatura takibi yapmak

Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İlgili alanda en az 3 yıl deneyimli,
 • İnsani yardım alanında çalışmış ya da Suriye Krizi konusuna hâkim,
 • Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve Arapça bilen,
 • Temel bilişim bilgisi olan, bu alana ilgi duyan,
 • Dijital alanda araştırma, gündem takibi ve içerik üretme konusunda tecrübeli,
 • Sosyal medya hesapları yönetme konusunda tecrübeli,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kültürüne uyum sağlayabilen

 

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir.

Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası göz önünde bulundurarak hareket eder.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar