Vaka Çalışanı (Arapça-Farsça/Türkçe) (Ref: SEVKAR-SW1)

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı İstanbul
Vaka Çalışanı
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
Arapça (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1196

Paylaş

İlan Detayları

Vaka Çalışanı (Arapça-Farsça/Türkçe)

Unvan: Vaka Çalışanı 

Raporlama: Proje Koordinatörü ve Saha Koordinatörü

Ülke/Şehir: İstanbul / Türkiye 

İş Tanımı

Proje Koordinatörünün ve ilgili koordinatörün doğrudan denetimi altında, bu pozisyon, Sevgi ve Kardeşlik Vakfı’nın insani ve sosyal yardım ilkeleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi göçmen ve mültecilere sosyal hizmetler, temel yardım ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ile sorumlu olacaktır. Danışanların ve destek isteyenlerin temel insani ihtiyaçları ve hakları çerçevesinde bireysel vaka takibi yapacaktır. 

Beklenen Sorumluluklar

Proje Uygulamada ve Takipte Sorumlulukları 

 • Bu pozisyon çalışanının proje hedeflerini ve etkinliklerini bilmesi ve çalışmalarını bu çerçevede planlaması gerekmektedir. Sahadan sağlayacağı güncel durum aktarmaları ile, diğer proje planlamalarının/değişikliklerinin hazırlanmasını, bu planların uygulanmasını,  ve saha raporlarını desteklemelidir. 

 • Hizmet sağlarken ve bireysel vakaları yönetirken, her zaman, güncel ilgili araştırma raporlarını, bilgilendirici materyalleri, ilgili hukuki mevzuatları, genelgeleri, ilgili kılavuzları ve ilgili akademik literatürü vb. takip etmeli, okumalı ve hizmetlerin ve çalışmaların daha kaliteli hale gelmesi için bu takiplerden edinilen bilgileri kullanmalıdır. 

 

Vaka Yönetimi

 • Bu pozisyonda çalışacak kişi, destek ya da danışmanlık talep eden mülteci ya da göçmenler ile bireysel görüşmeler ya da grup bilgilendirme toplantıları yapacaktır. Bu pozisyondan beklenen aylık görüşme ve takip yapılacak kişi/hane sayısı, Proje Koordinatörü ve ilgili süpervizörler ile proje hedefleri ve sahadaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak planlanacaktır.

 • SEVKAR Vakfı Hassasiyet Kriterleri ışığında mülteci ve göçmenlerin ihtiyaçlarını tespit etmesi ve ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırabilmek için,  tercüman ya da saha çalışanı eşliğinde düzenli ve haftada en az iki gün ev ziyaretleri yapması gerekmektedir.

 • İlgili proje ekibi ile koordinasyon halinde hassas vakaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için detaylı ve yazılı değerlendirmeler yapması gerekmektedir.

 • Proje Koordinatörü/avukatlar liderliğinde bireylere veya gruplara hukuki haklar, kayıt prosedürleri ve devlet tarafından sağlanan temel ihtiyaç hizmetlerine ulaşımla ilgili bilgilendirme yapacaktır.

 • Proje Koordinatörü/süpervizörler ile koordinasyon halinde hassas vakaları gerektiğinde ilgili devlet kurumlarına veya sivil toplum örgütlerine yönlendirmesi ve yönlendirme sonrası bu vakaları takip etmesi gerekmektedir.

 

Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma 

 • Yararlanıcılara, ihtiyaçlara göre hazırlanan bilgilendirici broşürler, kılavuzlar, soru-cevap listeleri ve diğer görsel ya da yazılı araçlar vasıtasıyla temel haklar ve hizmetler konusunda bilgilendirme yapması gerekmektedir.

 • Mülteciler ve göçmenler için üretilen bu bilgilendirici materyallerin geliştirilmesine ve güncel tutulmasına destek sağlaması gerekmektedir.

 

Koordinasyon/İletişim

 • İlgili alanlarda çalışan STK, gönüllü ve diğer paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini desteklemesi gerekmektedir. Proje koordinatörü veya süpervizörlerin uygun gördüğü toplantılara, bilgilendirici seminerlere, eğitimlere katılması ve bu toplantıları raporlaması gerekmektedir.

 • Düzenli olarak yapılan proje ekibi koordinasyon toplantılarına katılması gerekmektedir. Sahada yaşanılan problemler, ihtiyaçlar ve ulaşılan hedefler ile ilgili geri bildirim sağlaması gerekmektedir.

 • Türkiye sığınma prosedürleri ile ilgili güncel durumu sürekli takip etmesi ve geri bildirim sağlaması gerekmektedir.

 • Gönüllülere görevleri ile ilgili tecrübe aktarımı ve eşlik etmesi gerekmektedir.

 

Talep Edilen Nitelikler

 • Lisans derecesi; hukuk, sosyal hizmetler, eğitim, sosyoloji, çocuk gelişimi veya ilgili alanlarda

 • Tercihen en az üç yıl çalışma tecrübesi aranmaktadır. STK’da çalışma tecrübesi olanlara öncelik verilecektir.

 • İngilizce/Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü tam yetkinlik aranmaktadır. Farsça veya Arapça dillerinden birinde yazılı ve sözlü yetkinlik önemli bir öncelik sağlayacaktır.

 • MS Windows ve MS Ofis Paketleri (Excel, Word, PowerPoint) kullanma konusunda yetkinlik aranmaktadır.

 • Ölçülebilir analitik düşünme ve organizasyon yeteneği aranmaktadır.

 • Tercihen göçmen topluluklar ve kırılgan gruplarla çalışma deneyimi aramaktadır.

 

Kişisel Yetkinlikler

 • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı ve katılımı teşvik edici çalışma

 • Dürüstlük ve şeffaflık; yüksek etik standartların korunması ve kurumsal ilkelere/davranış kurallarına uyumluluk

 • Profesyonellik; tek başına ve kararlılıkla çalışabilme yeteneği ve günlük zorlukları aşabilmek için dikkatli karar verebilme

 • Takım çalışması; ortak hedeflere ve en iyi sonuca ulaşabilmek için takım içi etkin işbirliğini geliştirme ve teşvik etme

 • Sonuç ve hizmet odaklı çalışma; zamanında ve kaliteli sonuçlar üretilmesini destekleme

 • Bilginin yönetilmesi ve paylaşılması; sürekli öğrenme, bilgi paylaşma ve yenilik peşinde olma

 • Hesap verilebilirlik; SEVKAR Vakfı’nın şeffaflık konusundaki önceliklerini yerine getirme ve bu konuda kendi iş alanı çerçevesinde sorumluluk alma

 • İletişim; açık ve doğru iletişimi teşvik etme, katkıda bulunma; karmaşık konuları bilgilendirici ve sabırlı bir şekilde açıklayabilme

 

Pozisyonda çalışacak adayların Sevgi ve Kardeşlik Vakfı Davranış Kuralları’na tam uyumu beklenmektedir. 

 

Önemli Not: Bu iş çağrısı, pozisyona dair yeterlilik ve sorumlulukların kapsamlı bir listesi değildir.

                      Adaylardan referans göstermeleri talep edilecektir.

                      Arapça veya Farsça dil yetkinliği olmayan özgeçmişler değerlendirilmeyecektir. 

                      Adayların özgeçmişlerini ve referanslarını, başvuru niyetini açıklayan ön yazı ile en geç 30.10.2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ön yazı ve referans olmayan başvurular değerlendirilmeyecektir.