Vaka Çalışanı (Ref: REF0111)

MSYD-ASRA Kırşehir,Sivas
Vaka Çalışanı
Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1136

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

Vaka çalışanı, uluslararası koruma altında bulunan kişilerin vaka yönetimi sürecini sürdürecektır. Bu konuda vaka yönetimi altında vakaların gerekli süreçlerini takibini sağlayacak, ilgili iç ve dış yönlendirmeler için koruma sorumlusu ile çalışacaktır.

 

Görevler ve Sorumluluklar:

Uluslararası koruma alttındaki vakaların, bireysel vaka yönetimi planlarını yürütmek,  her vaka özelinde koruma sorumlusu ile koordineli çalışmak

Vakaların kurum içi ve kurum dışı yönlendirmelerini hazırlamak, bu yönlendirmeleri koruma sorumlusu eşliğinde sağlamak

Onaylanmış müdehale planı kapsamında gerekli hizmet sağlayıcılarla iletişime geçmek

Ek ihtiyaçların tespit edilmesi halinde proje kapsamındaki ilgili uzmanlara yönlendirmek (psikolog, avukat vb.)

Vakaların gerekli belgelerini toplamak, dökümantayonların sağlamak ve dokümanyasyon sürecini sistemli bir şekilde sürdürmek

Uluslarası koruma altında bulunan mültecilerin değerlendirmelerini almak için Koruma Sorumlusu ile iş birliği içinde çalışmak.

Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet çerçevesindei en iyi uygulama ve uluslararası standartlara uygun olarak, savunmasız durumdaki kişilerin ve özellikle de Toplumsal Cinsiyete Dayalı mağdurlarının doğrudan, yüksek kaliteli ve kanıta dayalı bir şekilde koruma/himaye desteğini sağlamak,

Koruma Tarama, Koruma Yönlendirme formlarını düzenli bir şekilde girmek, gerektiğinde MSYD çağrı merkezi ile koordinasyonlu çalışarak vakaların MSYD sistemine kayıtlarının eksiksiz girişini sağlamak

Başvurulardaki davalara eşlik etmek ve gerekli olduğunda gereken ziyaretleri yapmak

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet verilerini , MSYD dosyalama sisteminin gerekli temel prosedürlerine uygun olarak dosyalamak ve depolamak,

Bilgileri derleyip başarılar hakkında rapor hazırlamak

Haftalık ve aylık başarılar için dahili olarak Koruma Sorumlusuna rapor vermek,

Gerektiğinde diğer MSYD ekip üyeleriyle işbirliği yapmak,

Personel Nitelikleri 

Psiko-Sosyal, toplum hizmetleri ve koruma odaklı  bir insani yardım kuruluşuyla en az 1 yıl profesyonel insani deneyime sahip olmak,

•             Vaka yönetimi protokolleriyle ilgili deneyim sahibi olması tercih edilmektedir,

•             Word, Excel, Outlook vb. programlarda belirli bir bilgi düzeyi ve uygulamaya sahip olmak,

•             İngilizceyi aktif kullanabilmeli ve raporlama yapabilecek düzeyde bilmelidir. Farsça tercihendir,

•             Mültecilerin, çocukların ve kadınların haklarını ve korunma konularınıı bilmek.  – Uluslararası Koruma altındaki mültecilerle çalışma deneyimi avantaj sağlayacaktır,

•             Farklı gruplarla, ortaklarla ve milletlerle mükemmel bir şekilde kişiler arası iletişim ve takım çalışması becerisine sahip olmak,

•             Ekip çalışması ve insani ilkelere güçlü bir bağlılık ile inisiyatif kullanmak ve kendi kendine motive edebilmek.

•             .Dil Becerileri: Akıcı şekilde Türkçe ve İngilizce dil becerisine sahip olmak. Farsça dil becerisi avantajdır.

Bilgisayar Becerileri: Microsoft Office, Excel, Word, Power Point.

MSYD olarak, bu alanda nitelikli kadın adayların başvurularını desteklemekteyiz.

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar