gelbasla.com bir AB-ilan.com markasıdır
  • en
  • tr

Yasal Uyarılar

Gelbasla.com’da özgeçmiş formunu dolduran adayların bilgileri (iletişim numaraları, e-posta adresi vb) Gelbasla.com’a üye olan seçkin kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Gelbasla.com’un, Gelbasla.com sitesinde yayınlanan adaylar tarafından doldurulan form ve özgeçmişlerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat aday sorumludur.

Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat adaya aittir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgiler nedeniyle Gelbasla.com ve/veya 3. kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilebilecek her türlü zarardan bizzat aday sorumludur. Bu nedenle Gelbasla.com’un herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde Gelbasla.com ödediği miktar için adaya rücu edebilecektir. Aday bu hususu peşinen kabul eder.

Bir insan kaynakları sitesi olan Gelbasla.com veritabanı adayların özgeçmişlerinden oluşmaktadır. Eğer hiçbir firmanın özgeçmişinizi görmesini istemiyorsanız ve özgeçmişinizi sadece ilanlara başvuru yapmak için kullanmak istiyorsanız, yapmanız gereken CV görüntüleme ayarını “Pasif” hale geçirmenizdir.
Gelbasla.com tarafından işbu form ve özgeçmişte verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve/veya öğrenilmesi Gelbasla.com adayın üyeliğini iptal edebilir.

Sistemimize kaydolan tüm işverenlerin özgeçmişinizi görebilmesi için görüntüleme ayarını mutlaka “Aktif” hale getirilmesi gerekmektedir. Böylece özgeçmişiniz sadece Gelbasla.com’a üye olan firma kullanıcıları tarafından görüntülenebilecektir.

Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder. Aday herhangi bir iş ilanına başvurduğu zaman özgeçmişinde yer alan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilanı yayınlayan firmaya aktarılmaktadır. Aday, sitede yayınlanan herhangi bir ilana başvururken işbu durumu peşinen bilmektedir. Aday, ilana başvurduktan sonra aktarılan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi firmaya geçtiğini, Gelbasla.com’un, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.

Herhangi bir tarihte aday, başvurduğu ilan ile ilan sahibi firmaya aktarılan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya iletecektir, Gelbasla.com’un bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul etmektedir.

Sistemimize üye olan fakat arzu edilen gizlilik prensiplerine uymayan kişi ve/veya kuruluşların bu prensibi zedelemelerinden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Bu tür bir durumla karşılaştığınız takdirde özgeçmişinizi istediğiniz zaman veri tabanından silebilirsiniz. “
Aday, işbu Sözleşmeyi onaylayarak ve siteye özgeçmiş yükleyerek, mobil uygulamayı kullanarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin gelbasla.com tarafından işlenmesini peşinen kabul etmektedir. Aday, kişisel verilerinin elde edilmesi aşamasında aşağıdaki bilgileri edindiğini peşinen kabul eder.

a)Kişisel veri sorumlusu AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ.’ne aittir.
b)Kişisel verilerin işlenme amacı;istihdam,pazarlama,reklam,tanıtım faaliyetleridir.
c)Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriler AB-ilan.com sitesini kullanan firmalara, işverenlere istihdam amacıyla ,Türkiye İş Kurumu’na istatistiki amaçlarla ve mahkemelere, resmi kurumlara kanunen üstenilen yükümlülükler nedeni ile aktarılmaktadır.
ç)Adaya ait kişisel ve/veya özel nitelikli veriler, işbu Sözleşmeye dayanılarak özgeçmiş ve form aracılığı ile ve/veya mobil uygulama aracılığı site üzerinden toplanmaktadır.
d)Aday, dilediği zaman kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenen kişisel verileri ile ilgili bilgi talebinde bulunabilir, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ilgili bilgi alabilir, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteyebilir, ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir, eksik veya yanlış girilen kişisel veriler düzeltildiğinde veya adayın talebi ile kişisel verileri yok edildiğinde veya silindiğinde aday, bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.

1-Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ.’ne aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

2- Gelbasla.com ‘un sitesindeki bağlantılar başka sitelere götürebilir. AB-ilan.com bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; Gelbasla.com bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3-Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Gelbasla.com bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan/ bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş/ doğabilecek zararlardan AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ.kesinlikle sorumlu değildir.

4-İnternet aracılığıyla Gelbasla.com’a ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri Gelbasla.com’a geçecektir.

5-18 yaşından küçüklerin, Gelbasla.com web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ. sorumlu değildir.

6-Bu sitede, işbu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Gelbasla.com’un doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

7-İş bu site kullanım haklarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

1- Gelbasla.com internet sitesi ziyaretçileri tarafından Gelbasla.com sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.
2- Gelbasla.com, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
Basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,
Elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
3- Kişisel bilgilere, sadece yetkili Gelbasla.com personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Gelbasla.com kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler, hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak, yasal zorunluluk nedeniyle ve/veya resmi mercilerin talepleri karşısında işbu Gizlilik Bölümündeki bilgiler ilgililerce paylaşılabilecektir.
4- Gelbasla.com sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Gelbasla.com’un Gizlilik İlkeleri‘ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmeniz gerekmektedir.

1- Gelbasla.com internet sitesi ziyaretçileri tarafından Gelbasla.com sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.
2- Gelbasla.com, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
Basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,
Elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
3-Kişisel bilgilere, sadece yetkili Gelbasla.com personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Gelbasla.com kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler, hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak, yasal zorunluluk nedeniyle ve/veya resmi mercilerin talepleri karşısında işbu Gizlilik Bölümündeki bilgiler ilgililerce paylaşılabilecektir.
4- Gelbasla.com sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Gelbasla.com’un Gizlilik İlkeleri‘ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmeniz gerekmektedir.

MADDE 1: TARAFLAR
SATICI BİLGİLERİ
Unvan : AB Akademi Eğitim Dan. Tan. Org. Araş. Yaz. Ve Bas. Yay. Tic. Ltd. Şti.
Adres : Tahran Caddesi No:6 D:5 Kavaklıdere – Ankara
Telefon : 0 312 417 93 45
Fax : 0 312 426 40 59
E-mail : ik@ab-ilan.com
ALICI BİLGİLERİ (Gerçek veya tüzel kişi)
İsim Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
E-mail:
İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte “taraf”, ayrı ayrı “taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır. İş bu sözleşme Alıcı’nın havale ile ödemeyi gerçekleştirmesi ya da kredi kartından hizmet bedeli tahsil edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır. Sözleşme yayın ve marka kullanım hakları AB Akademi Eğitim Dan. Tan. Org. Araş. Yaz. Ve Bas. Yay. Tic. Ltd. Şti.’ne ait “www.ab-ilan.com” internet sitesi (“Satıcı” olarak anılacaktır) ile Alıcı üye firma (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şartlarda imza altına alınmıştır.

MADDE 2: KONU
2.1 İşbu sözleşmenin konusunu Müşteri’nin www.gelbasla.com internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları işbu sözleşmede belirtilen ilan yayınlama hizmetinin Müşteri’ye satışı ve teslimi ile işbu satış ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Hükümleri Hakkında Yönetmelik uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİN AÇIKLAMASI VE FİYATI
Hizmetin Adı Adet Özellikleri Süresi KDV Dahil Satış Fiyatı (TL)
Tek iş ilanı yayınlama 1 İçeriğin Müşteri tarafından hazırlandığı 1 adet iş ilanının Müşterinın istediği tarihe kadar (azami 1 ay olacak şekilde) yayınlanması hizmeti Hizmetin kullanım süresi 30 gündür. 295.00
Silver Paket 1 12 Ay üye olma imkanı sunar. Bu pakette Müşteri’nin aylık azami 10 ilan yayınlama hakkı bulunmaktadır. Her bir iş ilanı azami 30 gün süre ile yayında kalır. Müşteri’nin ayda 1 adet ilanı öne çıkarma imkanı bulunur. Hizmetin kullanım süresi 12 aydır. 2.950,00
Gold Paket 1 12 Ay üye olma imkanı sunar. Bu pakette Müşterinin aylık azami 20 ilan yayınlama hakkı bulunmaktadır. Her bir iş ilanı azami 30 gün süre ile yayında kalır. Müşteri’nin ayda 2 adet ilanı öne çıkarma imkanı bulunur. Hizmetin kullanım süresi 12 aydır. 4.720,00
Platinum Paket 1 12 Ay üye olma imkanı sunar. Bu pakette Müşteri’nin aylık azami 30 ilan yayınlama hakkı bulunmaktadır. Her bir iş ilanı azami 30 gün süre ile yayında kalır. Müşteri’nin ayda 3 adet ilanı öne çıkarma imkanı bulunur Hizmetin kullanım süresi 12 aydır. 7.080,00 TL

3.1 Gelbasla.com’un, web sitesine Müşteri tarafından girişi yapılan ilan ve ilan içeriğinde yer alan bilgileri kontrol etme mecburiyeti olmayıp, Gelbasla.com ilan içeriğindeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Gelbasla.com, websitesinin kullanılmasından ötürü özel istihdam bürosu ya da işveren olarak değerlendirilemez, her ne şekilde olursa olsun Müşteri’nin kararları ve/veya hataları nedeniyle sorumlu tutulamaz.
3.2 Websitesindeki verilerin Gelbasla.com’un bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması, Sözleşme amaçları dışında kullanılması halinde tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Aksi halde Gelbasla.com’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.
3.3 Gelbasla.com, web sitesi üzerinden görüntülenen özgeçmişlerin içeriğinden ve bu içerikte yer alan bilgilerin doğruluğundan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.
3.4 Gelbasla.com, websitesinin veya internet iletişim ortamının hatasız ve kesintisiz çalışacağını garanti etmez. Websitesinin kullanılmasından dolayı Müşteri’nin donanım veya verilerinin bakım/onarım görmesi ya da değiştirilmesi gerektiği ya da bu konuda herhangi bir zarar oluştuğu takdirde ilgili harcamalardan Gelbasla.com sorumlu tutulamaz.
3.5 Gelbasla.com, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile websitesinin hatalı kullanılmasından veya kullanım şartlarına uyulmaması sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan, donanım, sistem yazılımı ve ağ ilişkili işlevden ortaya çıkacak arızalardan, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
3.6 Gelbasla.com’a 0312 417 93 45 telefon numarası aracılığıyla, Müşteri’ye sistemin kullanımıyla ilgili telefonda her türlü teknik desteği verecektir. Müşteri aynı numaradan talep ve şikayetlerini Gelbasla.com’a iletebilir.
3.8 AB Akademi Ltd. Şti. üye firmalarına verdiği ilan yayınlama hizmetini diğer sahibi olduğu websiteleri üzerinden de yayınlama hakkına sahiptir. Bu sözleşmede yer alan tüm maddeler ve maddelerde açıkça belirtilen sorumluluklar, diğer websiteleri için de aynen geçerlidir. Müşteri, AB Akademi Ltd. Şti. tarafından yayınlanan ilanların kendine ait diğer websitelerinde de yayınlama hakkına sahip olduğunu önceden kabul eder.

MADDE 4. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
4.1 Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.2 Müşteri ilan edeceği pozisyonlar ve firma profilindeki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden sorumludur. Ayrıca Müşteri, yayınlayacağı tüm ilan içeriklerinin yürürlükte olan mevzuata uygun olarak düzenlenmesinden bizzat ve tek sorumludur. İşbu sözleşmeye konu firma profili ve/veya ilan içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı Müşteri olup, Müşteri bu konuda Gelbasla.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3 Müşteri, Gelbasla.com sayfalarında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını kabul eder. Yayınlanan ilanların içeriği istihdam ile ilgili olmalıdır. Yasadışı olmak üzere, pazarlama, ürün tanıtma ve/veya diğer uygunsuz amaçlar ile ilgili herhangi bir duyuru, AB Akademi Ltd. Şti.’ye ait websitelerinden kesinlikle yapılamaz. AB Akademi Ltd. Şti. formata uymayan, içeriği uygunsuz ilanları derhal yayından kaldırma hakkına sahiptir.
4.4 Yayınlanan ilanda Müşteri tarafından faks numarası, e-posta, adres veya web adresi verilemez.
4.5 Gelbasla.com Müşteri’ye hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda Gelbasla.com işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, Gelbasla.com tarafından alınmış ücretler iade edilmez.
4.6 Müşteri’nin, Gelbasla.com üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, vs) iletişim kurması durumunda Gelbasla.com işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. Müşteri, bu maddenin ihlali halinde doğabilecek sonuçlara katlanır ve Gelbasla.com’u her türlü sorumluluktan ari kılar.
4.7 Müşteri’nin bu Sözleşme’de gizlilikle ilgili olarak vermiş olduğu taahhütler, Sözleşme’den bağımsız olarak, Sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, işbu Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra da devam eder ve Sözleşme sona erdikten sonra meydana gelecek bir ihlal, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde meydana gelmiş bir ihlalle aynı sonuçları doğurur.
4.8 Müşteri işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, AB-ilan.com bu nedenle uğradığı zararı tazminle mükelleftir. AB Akademi Ltd. Şti. tarafından bu nedenle idari para cezası, vesair her ne nam altında olursa olsun ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, Gelbasla.com Müşteri’ye rücu hakkı olup, Müşteri ilk yazılı talepte Gelbasla.com derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.
4.9 Müşteri, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince danışmanlık hizmeti veren bir firma olduğu takdirde, yine aynı kanunlar çerçevesinde İşkur tarafından verilen “Özel İstihdam Bürosu” belgesinin bir örneğini AB Akademi Ltd. Şti.’ye ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi durumunda AB Akademi Ltd. Şti. verdiği hizmeti derhal durduracaktır.
4.10 Müşteri, yurtdışında istihdam etmek üzere ilan verecekse, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince, İşkur tarafından verilecek özel izin belgesinin bir örneğini AB Akademi Ltd. Şti.’ye ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi durumunda AB Akademi Ltd. Şti. verdiği hizmeti derhal durduracaktır.
4.11 Müşteri, yurtdışında faaliyet gösteren bir firma ise, gerek yurt içinde gerekse yurtdışında istihdam edeceği iş ve işçiler için ilan verecekse, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince, İşkur tarafından verilecek özel izin belgesinin bir örneğini AB Akademi Ltd. Şti.’ye ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi durumunda AB Akademi Ltd. Şti. verdiği hizmeti derhal durduracaktır.
4.12 Müşteri, AB Akademi Ltd. Şti. sayfalarında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını ve genel başvuru ilanı çıkamayacağını, aksi halde ilanının AB Akademi Ltd. Şti. tarafından kapatılacağını kabul eder. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye, AB-ilan.com kullanıcılarına ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler aktarılmaktadır. Müşteri kendisine AB-ilan.com aracılığı ile iş başvurusu yapan kişilerin ve/veya aday veri tabanı incelemesi sonucu ulaştığı kişilerin kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini sadece işbu sözleşme kapsamında, istihdam amaçlı kullanmayı, kendisine aktarılan ve/veya AB-ilan.com aracılığı ile elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunu, Sözleşme sona erdikten sonra, işlenmiş veri varsa bunları derhal ortadan kaldırmayı ve hiçbir şekilde kullanmamayı, kendisine iletilen ve/veya kendisi tarafından elde edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin istihdam amacı dışında başka amaçlarla ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı bir biçimde kullanılmasından dolayı Gelbasla.com’a iletilecek 3. kişilerin ve/veya kurumların tüm taleplerinden bizzat sorumlu olacağını, bu konuda Gelbasla.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını, AB-ilan.com tarafından bu nedenle idari para cezası, vesair her ne nam altında olursa olsun ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, Gelbasla.com’un kendisine rücu hakkı olduğunu, ilk yazılı talepte Gelbasla.com’a derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5: ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLERİN TESLİMAT MASRAFLARI VE VERGİLER DAHİL FİYATI
Müşteri satın almak istediği pakete göre faturalandırılır.

Tek iş ilanı yayınlama bedeli 250TL + KDV(%18)’dir. Tek iş ilanı yayınlandığında ilan azami 1 ay boyunca yayında kalır.

Silver Paket: 12 Ay üye olma imkanı sunar. Bu pakette Müşteri’nin aylık azami 10 ilan yayınlama hakkı bulunmaktadır. Her bir iş ilanı azami 30 gün süre ile yayında kalır. Müşteri’nin ayda 1 adet ilanı öne çıkarma imkanı bulunur. Bu paketin ücreti 2500 TL + KDV(%18)’dir.

Gold Paket: 12 Ay üye olma imkanı sunar. Bu pakette Müşteri’nin aylık azami 20 ilan yayınlama hakkı bulunmaktadır. Her bir iş ilanı azami 30 gün süre ile yayında kalır. Müşteri’nin ayda 2 adet ilanı öne çıkarma imkanı bulunur. Bu paketin ücreti 4000 TL + KDV(%18)’dir.

Platinum Paket: 12 Ay üye olma imkanı sunar. Bu pakette Müşteri’nin aylık azami 30 ilan yayınlama hakkı bulunmaktadır. Her bir iş ilanı azami 30 gün süre ile yayında kalır. Müşteri’nin ayda 3 adet ilanı öne çıkarma imkanı bulunur. Bu paketin ücreti 6000 TL + KDV(%18)’dir.

Müşteri ödemesini yaptığı paketi satın aldığını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
İşbu sözleşmeye konu ilan yayınlama hizmeti internet üzerinden Müşteri’ye teslim edilerek kullanımına sunulur. Kullanım süreleri Müşteri tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar. Her bir hizmetin kullanım süresi 3. maddede belirtilmiştir. Hizmetler kullanım süresince Müşteri’ye sanal ortamdan verilir.

MADDE 7: ÖDEME
7.1 Ücretin ödeme şekli ilan yayınlama öncesi peşindir. Ödeme www.gelbasla.com web sitesi üzerinden doldurulan ödeme formu uyarınca ya da banka havalesi ile Müşteri tarafından bildirilen kredi kartından tek seferde peşin olarak çekilir.
7.2 Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan ilanın Gelbasla.com sitesi üzerinden yayınlayamayacağını kabul eder.
7.3 Hizmet bedeli Müşteri tarafından Gelbasla.com hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Gelbasla.com’un işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.
7.4 Gelbasla.com ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden Müşteri’ye fatura keser. Müşteri’nin fatura istemesi durumda, bu talebini Gelbasla.com’a 0312-417 93 45 numarasından arayarak veya ik@ab-ilan.com adresine e-mail göndererek Gelbasla.com’a iletmesi gerekir.
7.5 Müşteri’nin perakende satış fişi ya da faturasının adresine gönderilmesi istemesi durumunda, bu talebini Gelbasla.com’u arayarak 0312-4179345 numarasından arayarak veya ik@ab-ilan.com adresine e-mail göndererek AB-ilan.com’a iletmesi gerekir. Gelbasla.com faturayı Müşteri’ye kargo ile gönderir. Herhangi bir sebepten fatura teslim alınmadığı takdirde, kargonun geri dönmesi durumunda, kargonun yeniden gönderilmesi istenirse, fatura karşı ödemeli olarak Müşteri’ye gönderilir.

MADDE 8: YÜKÜMLÜLÜKLER
8.1 Gelbasla.com, sözleşmeye konu ilan yayınlama hizmeti satıcısıdır. AB-ilan.com ilanların içeriklerinden, ilana başvuru yapan kullanıcıların beyanlarından kesinlikle sorumlu tutulamaz.
8.2 Müşteri Gelbasla.com internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, Gelbasla.com’un işbu hizmetlerin sadece satışından sorumlu olduğunu bildiğini ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Müşteri sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.
8.3 Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe üye olurken belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 9: CAYMA HAKKI
İşbu sözleşmeye konu hizmeti oluşturan ilan yayınlama ücretinin ödenmesi ile Müşteri’ye elektronik ortamda anında teslim edilir ve nitelikleri gereği Müşteri tarafından iadesi mümkün değildir. Bu nedenlerle Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 10: FORCE MAJEURE
Türk Hukukunda aranan olağanüstü beklenmeyen hal ve kuralları işbu sözleşmeyi bağlar.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar Müşteri veya AB Akademi Ltd. Şti’nin yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 12: DAMGA VERGİSİ
İşbu Sözleşmeden doğacak damga vergisi AB Akademi Ltd. Şti. tarafından ödenecektir.
Bu sözleşme 12 (oniki) maddeden oluşmaktadır.
SATICI MÜŞTERİ AB Akademi Ltd. Şti

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamız

Bu “Bilgilendirme Metni”,  AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ. (AB AKADEMİ – “ab-ilan.com ve gelbasla.com marka sahibi”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek ve bu hususlarda onay almak amacıyla sunulmaktadır. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler;  AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Toplanan kişisel veriler:

AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ. ne doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler

Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler:  AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ. işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler

Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler

Kişisel verileriniz, Şirketimiz Genel Müdürlüğü, Şirketimiz ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Haklarınız Nelerdir?

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Tahran Caddesi No:6 D:5 Kavaklıdere – Ankara adresine bizzat başvurabilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi,  AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.LTD.ŞTİ. e ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğunu ve kabul ettiğini, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla bu kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder.

gelbasla.com, AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait bir sitedir. AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 29.04.2016 tarihli, 852 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.