Yerel Koordinatör

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Eskişehir,Mersin,Samsun
Üniversite
Yarı Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1457

Paylaş

İlan Detayları

Eskişehir, Mersin ve Samsun İlleri için Yerel Koordinatörler Aranıyor

 

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II”,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 36 ay olan proje 2 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır ve 30 Aralık 2022’de tamamlanacaktır.

Projede görev almak üzere Eskişehir, Mersin ve Samsun illerinde kısmi zamanlı olarak (gün üzerinden) Yerel Koordinatör istihdam edilecektir.

 

Pozisyonun Tanımı

Yerel koordinatör, Yerel Çalışmalar Sorumlu Koordinatörü ile birlikte çalışacak ve projenin yerelde yürütülecek faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Proje uygulama illerinde bulunan hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, yerel düzeyde oluşturulmuş eşitlik birimleri, akademi ve sendikalarla iletişim halinde olacak, düzenli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirecek ve proje faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapacaktır.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 1. Proje uygulama illerinde bulunan toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışan örgütlenmeler, hak temelli örgütlenmeler, yerel yönetimler, akademi ve sendikalar ile sürekliliği sağlanmış bir ilişki kurmak, proje faaliyetlerine ilişkin düzenli bilgilendirmeler yapmak
 2. Proje uygulama illerinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ve atölye çalışmalarının organizasyonuna destek vermek
 3. Proje ekibiyle birlikte Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının oluşturulmasına ve/veya geliştirilmesine katkı sunmak
 4. Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı hazırlık sürecine destek vermek amacıyla il düzeyinde veri toplama işlerini yürütmek
 5. İhtiyaç durumunda, koordinatörü olduğu il dışındaki etkinliklere ve kapasite artırma çalışmalarına katılmak
 6. Proje materyallerinin proje hedef grubuna ulaşması için çalışmalar yapmak

 

Profil ve Nitelikler:

 1. Sosyal bilimler alanı tercih sebebi olmakla birlikte,  lisans derecesine sahip olmak
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bilgiye ve/veya çalışma deneyimine sahip olmak
 3. İletişim becerilerine ve organizasyon deneyimine sahip olmak
 4. Ekip çalışması yatkın olmak
 5. Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
 6. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak
 7. Proje uygulama illerinde bulunan toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışan örgütlenmeler, hak temelli örgütlenmeler, yerel yönetimler, akademi ve sendikalar ile çalışma deneyimine sahip olunması tercih sebebidir.

 

Başvuru Şekli

Adayların Türkçe özgeçmişlerini konu satırına başvurdukları ili yazarak ilanda yer alan mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

CEİD Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ile ilgili kamu politikalarının oluşturulma ve uygulama süreçlerinin ve sonuçlarının etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi için gerekli kamusal ve sivil kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan bir örgüttür. CEİD toplumsal cinsiyet eşitliğini bilimsel olarak izlemek için gerekli uzmanlık bilgisini derlemek; bağımsız izleme deneyimlerini paylaşmak ve biriktirilen bilginin eşit paylaşımına yönelik iletişim olanaklarını yaratmak için çalışır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini etkin biçimde izleyerek önleme amacına hizmet etmek üzere Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) kurarak bu amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Bünyesinde cinsiyet eşitliği ile ilgili çeşitli alanlarda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, ve çeşitli kurumlarında ve STÖ’lerinde faaliyet gösteren cinsiyet eşitliği konusunda bilgili, duyarlı ve deneyimli kişiler yer almaktadır.

Benzer İlanlar